• Cng an tnh H Nam chung tay phng, chng dch COVID-19

  Cng an tnh H Nam chung tay phng, chng dch COVID-1910:56 20/03/2020

  Tng li tuyn truyn ph bin cc bin php phng, chng dch; tng chai nc ra tay st khun v hng nghn chic khu trang y t khng khun c cp pht min ph cho ngi dn n lm th tc hnh chnh, ngi tham gia giao thng ti cc tuyn, a bn v trin khai s dng ng thi o nng cn mt ln phng, chng dch COVID-19 l nhng vic lm m cn b, chin s Cng an tnh H Nam ang thc hin nhm chung tay phng, chng COVID-19 cng cng ng.

  Xem thm

 • Cng an thnh ph H Long: X l nghim cc trng hp a thng tin sai s tht lin quan n dch Covid-19 trn khng gian mng

  Cng an thnh ph H Long: X l nghim cc trng hp a thng tin sai s tht lin quan n dch Covid-19 trn khng gian mng14:39 29/03/2020

  Thi gian gn y, li dng tnh hnh phc tp ca dch Covid C 19, mt s c nhn trn a bn TP H Long thc hin cc hnh vi ng ti, bnh lun, chia s cc thng tin sai s tht trn mng x hi, to tm l hoang mang trong qun chng nhn dn.

  Xem thm

 • i tng ng, g tng nh, hi tng cng dn nhm ngn chn dch ca ng bin gii

  i tng ng, g tng nh, hi tng cng dn nhm ngn chn dch ca ng bin gii14:39 29/03/2020

  Thc hin Mnh lnh s 01 ca B trng B Cng an, nhng ngy qua, Cng an TP Mng Ci huy ng lc lng i tng ng, g tng nh, hi tng cng dn, lp danh sch ngi nc ngoi, cng dn Vit Nam nhp cnh v nc hin ang c tr ti a phng k t ngy 7-3 n nay.

  Xem thm

 • Phng chng dch bnh ni ng ba vng ng Bc

  Phng chng dch bnh ni ng ba vng ng Bc14:38 29/03/2020

  Thc hin nghim vn bn ch o ca UBND tnh v vic thnh lp cht kim sot lin ngnh kim sot ngi v phng tin vo tnh Qung Ninh bng ng b, vi quyt tm khng dch bnh ly lan i t khu vc tnh Lng Sn vo a bn, thi gian qua Cng an huyn Tin Yn tng cng trin khai nhiu bin php trong cng tc kim sot, phng chng dch bnh, nht l nhng khu vc gip ranh,trng im tp trung ng ngi trn a bn huyn.

  Xem thm

 • i t L Ngc Chu, Gim c Cng an tnh Hi Dng gi th ng vin CBCS Cng an tnh trong cng tc phng, chng dch bnh Covid-19

  i t L Ngc Chu, Gim c Cng an tnh Hi Dng gi th ng vin CBCS Cng an tnh trong cng tc phng, chng dch bnh Covid-1910:49 26/03/2020

  i t L Ngc Chu, y vin BTV Tnh y, Gim c Cng an tnh Hi Dng va c th gi ng vin, khch l CBCS Cng an tnh trong cuc phng, chng dch bnh Covid-19.

  Xem thm

 • Triu tp thm mt i tng v n sng git ngi trc ca nh ngh

  Triu tp thm mt i tng v n sng git ngi trc ca nh ngh10:48 26/03/2020

  Lin quan n v n git ngi bng sng ti nh ngh Gia Khnh, thuc khu X, phng T Minh, TP Hi Dng, ngy 25-3, C quan CST- Cng an tnh Hi Dng cho bit, triu tp v lm vic vi i tng Nghim Vit Quang, sinh 1985, tr ti 87 Nguyn Thng Mn, phng Bnh Hn, TP Hi Dng iu tra, lm r.

  Xem thm

 • La bn khu trang, chim ot hn 600 triu ng

  La bn khu trang, chim ot hn 600 triu ng10:48 26/03/2020

  Ngy 25-3, C quan CST- Cng an tnh Hi Dng cho bit, ra quyt nh khi t v n, khi t b can i vi ng Th Bch Thy, tr ti phng Trn Ph, thnh ph H Giang, tnh H Giang iu tra v hnh vi La o chim ot ti sn.

  Xem thm

 • Tm gi nhm i tng hnh hung bc s

  Tm gi nhm i tng hnh hung bc s10:47 26/03/2020

  Lin quan v vic bc s ti Trung tm y t huyn Bnh Giang, Hi Dng b nh gy thng tch, C quan CST- Cng an huyn Bnh Giang ra Quyt nh tm gi i vi 5 i tng l: Ng Nguyn Minh, sinh 1998, tr ti Khu H, th trn K St; V Quang T, sinh 1999, tr ti thn B ng, x Bnh Minh; V nh Cng, sinh 1999, thn Bng Trai, x Vnh Hng; Phm Th V, sinh 1998, tr ti khu 4, th trn K St, cng huyn Bnh Giang v Nguyn Vit Hinh, sinh 1998, tr ti thn Bch Tnh, x Bch Thun, huyn V Th, tnh Thi Bnh v hnh vi C gy thng tch theo iu 134, BLHS.

  Xem thm

 • Tch cc chun b i hi ng b cc cp, tin ti i hi ng b Cng an tnh Qung Ninh ln th XXIII

  Tch cc chun b i hi ng b cc cp, tin ti i hi ng b Cng an tnh Qung Ninh ln th XXIII10:20 23/03/2020

  Xc nh i hi ng b cc cp l t sinh hot chnh tr quan trng, su rng, l nhim v trng tm, cng tc chun b c ng y Cng an tnh trin khai tch cc theo tinh thn Ch th s 35-CT/TW ngy 30-5-2019 ca B Chnh tr. Thc hin ch o ca Cng an tnh, Cng an cc n v, a phng tp trung thc hin ng b, quyt lit cc gii php m bo an ninh trt t, thc hin k hoch bo v i hi ng b cc cp tin ti i hi i biu ton quc ln th XIII ca ng.

  Xem thm

 • Tng 5.000 khu trang y t cho Trm Cng an ca khu Cng hng khng quc t Vn n

  Tng 5.000 khu trang y t cho Trm Cng an ca khu Cng hng khng quc t Vn n14:56 22/03/2020

  Chiu 19-3, on cng tc do Phng Thng trc gip vic cc Ban ch o, Vn phng B Cng an phi hp vi cc phng nghip v Cc Trang b - Kho vn ti thm v trao tng qu ti Trm Cng an ca khu Cng hng khng quc t Vn n, Phng Qun l xut nhp cnh, Cng an tnh Qung Ninh.

  Xem thm

 • Cng an tnh Nam nh: Pht tn tay 3.500 chic khu trang y t cng 2.000 t ri tuyn truyn ti nhn dn

  Cng an tnh Nam nh: Pht tn tay 3.500 chic khu trang y t cng 2.000 t ri tuyn truyn ti nhn dn19:15 16/03/2020

  Trc tnh hnh dch Covid-19 ang din ra ngy cng phc tp ti nhiu quc gia, v vy Cng an tnh Nam nh tin hnh ng b, nhiu bin php chung tay, gp sc y li dch.

  Xem thm

 • Cng an x Ngha Minh: Gp phn gim thiu tai nn giao thng trn a bn

  Cng an x Ngha Minh: Gp phn gim thiu tai nn giao thng trn a bn19:13 16/03/2020

  X Ngha Minh, huyn Ngha Hng, tnh Nam nh c nhiu loi hnh giao thng. c bit, trong thi gian gn y, trn a bn ang c cng trnh xy dng tuyn ng trc pht trin ni vng kinh t bin, tim n nhiu nguy c gy mt an ton giao thng.

  Xem thm

 • Nhng chin cng xut sc trn mt trn phng chng ma ty

  Nhng chin cng xut sc trn mt trn phng chng ma ty15:06 15/03/2020

  Cch y 22 nm, ngy 2-3-1998, Phng Cnh st phng, chng ti phm v ma ty - Cng an tnh Qung Ninh c thnh lp (nay l Phng CST ti phm v ma ty). T n nay, n v khng ngng trng thnh v ln mnh v c s lng v cht lng, thng xuyn i mi phng php cng tc, lm tt nhim v tham mu cho cp y, chnh quyn a phng v cng tc phng chng ti phm ma ty, gp phn kim ch s gia tng ca ti phm v t nn ma ty trn a bn tnh.

  Xem thm

 • Cng an tnh Qung Ninh trin khai phng n phng chng dch Covid-19 theo cp 2

  Cng an tnh Qung Ninh trin khai phng n phng chng dch Covid-19 theo cp 209:05 09/03/2020

  Chiu 7-3, Ban ch o phng chng dch SARS-CoV-2 Cng an tnh Qung Ninh t chc hi ngh trc tuyn ti Cng an 13 a phng trin khai phng n theo cp 2 vi tnh hung t ra l c ngi dng tnh vi SARS-CoV-2 trn a bn.

  Xem thm

 • Nhng chin s Cng an chng dch vng bin Hi H

  Nhng chin s Cng an chng dch vng bin Hi H08:23 09/03/2020

  Trong hn mt thng cng mnh bm nm a bn, phi hp ngn chn dch Covid-19, nhiu cn b, chin s vng cao bin gii ca huyn Hi H, tnh Qung Ninh ly tr s c quan hay cc im, cht kim sot dch chnh l ni n ngh. Nhng ba cm on t vi v con ca khng t Cng an x lun vi v, thm ch ch m trn u ngn nay d gia nh ch cch c quan vi trm mt.

  Xem thm

 • V s n nh kinh t ca a phng

  V s n nh kinh t ca a phng22:54 03/03/2020

  Trong thi gian qua, trc din bin phc tp ca ti phm kinh t, lc lng Cnh st iu tra ti phm v tham nhng, kinh t, bun lu - Cng an tnh Nam nh ch ng tham mu cho cp y, chnh quyn ch o cc cp, ngnh tng cng phi hp u tranh phng, chng ti phm v vi phm php lut trong lnh vc tham nhng, kinh t, bun lu.

  Xem thm