Bng cp nh v phi v ng tri

09:22 03/03/2020

u nm 2010, ti Hi Phng v cc tnh Thi Bnh, Hi Dng lin tip xy ra mt s v cp xe my. Trc tnh hnh , Phng Cnh st Hnh s xc lp chuyn n mang b s 310C, giao cho i 9 lm ch cng phi hp vi cng an cc a phng tin hnh iu tra, truy xt.

Sau thi gian tích cc trin khai các bin pháp nghip v, Ban chuyên án dng c mt nhóm i tng nghi vn, gm các tên: Minh Hiu, sinh 1985, thôn Chùa, xã Vinh Quang, huyn Tiên Lãng; Hoàng Vn Luân, sinh 1988, 15 ng 5/4 phng Quán Toan, qun Hng Bàng; ng Duy Minh, sinh 1986, i 6; V c Lâm, sinh 1991, thôn 1, cùng xã Bc Sn, huyn An Dng. Các i tng này hu ht u không có vic làm, thng xuyên b nhà i lang thang, t tp ti các v trng, nhà tr và có biu hin s dng thuc “lc”.

Trong khi lc lng phá án ang tp trung theo dõi di bin ng ca nhóm i tng trên thì nhn c thông tin ca Công an tnh Hi Dng: Khong 22h ngày 14-3-2010, i CST ti phm v TTXH, CATP Hi Dng phi hp vi Công an phng Nh Châu trong khi làm nhim v ti cu Phú Lng, ã phát hin ba i tng trên mt chic xe máy theo hng Hi Phòng - Hà Ni có nhiu biu hin nghi vn. Khi t công tác ra hiu lnh dng xe, i tng cm lái bt ng rú ga tháo chy, ng thi có nhng hành vi chng i quyt lit, buc lc lng truy ui phi n súng cnh cáo. n a phn th trn Nam Sách, các chin s công an ã bt c ba i tng trên gm các tên: ng Duy Minh, Hoàng Vn Luân, V c Lâm.

Chúng khai nhn do n tin ánh bc, tên Minh ã r Luân và Lâm i cp xe máy. Trc khi gây án, bn chúng ã liên lc vi tên Ti là i tng t hàng mua dòng xe Nouvo LX. Sau ó c bn ch nhau trên 1 chic xe máy, em theo bình xt hi cay và súng i vòng vo trên a bàn tnh Hi Dng tìm c hi gây án, nhng ã b phát hin bt gi.

Qua khai thác m rng, CATP Hi Dng ã bt tip Phm Vn Vinh, sinh 1987, phng Nh Châu và Nguyn Vn Hi, sinh 1991, huyn Ninh Giang, là ng bn ca nhóm cp trên. Công an Hi Phòng và Công an tnh Hi Dng ã phi hp u tranh làm rõ: Ngày 23-12-2009, chun b phng tin gây án, tên Minh ã thuê xe Innova, BKS: 16M - 3542 ca anh Nguyn Vn Báu, xã Hng Phong, huyn An Dng, vi giá 1,2 triu ng/ngày. Minh cùng các tên Hiu, Luân và mt ng bn khác có tên là Tun, tháo BKS, chun b dao kim ri giao cho tên Luân cm lái.

n 19h30’ cùng ngày, xe i qua QL10, on thuc huyn An Lão, phát hin mt ngi àn ông i xe máy mt mình. Luân ã cho xe ép chic xe máy vào l ng ng bn dùng hung khí tn công và cp luôn chic xe máy ca nn nhân ri em n hiu cm , t 8 th trn ông Hng, tnh Thái Bình, cm ly 25 triu ng chia nhau n tiêu ht. n 21h ngày 11-2-2010 các tên Minh, Luân, Hiu i 1 xe máy n khu vc ngã ba xã ông Sn, huyn Thu Nguyên, cp tip ca mt nam thanh niên khong 30 tui chic xe Airblade màu , em i tiêu th c 13 triu ng.

Thy vic cp xe máy khá d dàng, ngày 19-2-2010, hai tên Luân và Minh tip tc r nhau i cp. Trên ng, Luân iu khin xe máy mang BKS: 16K7 - 0753 ch tên Minh cm theo mt thanh kim. n a phn huyn An Lão, c hai li ra tay cp ca mt nn nhân là nam gii khác mt xe máy BKS: 16P6-9190, em bán cho mt ngi quen ly 12 triu ng. Vào 10h30’ ngày 12-3-2010 Luân và Minh li i xe máy mang theo mt khu súng t to (loi súng colt, ã b Công an tnh Hi Dng thu gi) theo QL10 tìm c hi gây án.

n a bàn xã ông Hi, tnh Thái Bình, chúng phát hin anh Ngô Quc Hng ông Hng, ang i chic xe máy Nouvo LX, BKS: 17M8 - 8268 cùng chiu, chúng xt hi cay vào mt anh và dùng súng bn 3 phát ch thiên e do ri cp xe. Chic xe này, các i tng trên ã em v huyn An Dng tiêu th c 7 triu ng.

Ngày 14-3-2010, cn c vào các tài liu iu tra, Ban chuyên án 310C ã kp thi truy bt tên Hiu khi hn ang n np ti mt nhà tr xã An ng, huyn An Dng, ng thi thu gi 3 chic xe máy là tang vt các v án.

TRNG CÁT 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Siu la c thm nin

Siu la c thm nin

14:51 19/02/2020

St hi ngi tnh v ghen tung

St hi ngi tnh v ghen tung

14:44 12/02/2020

Hai anh em cng vo t

Hai anh em cng vo t

19:39 09/02/2020

V n m cui nm

V n m cui nm

08:35 24/01/2020