Bt i tng gy ra v x x芍t ti phng Vnh Nim (L那 Chn)

22:51 13/02/2020

Hu qu v x x芍t, anh Nguyn Mnh H迄ng, x Hng 角, tnh Ph迆 Th b trng thng phi a i bnh vin cp cu. Hin, nn nhn vn trong t足nh trng nguy kch.

20h30’ ngày 8-2, Công an phng Vnh Nim, qun Lê Chân nhn c tin báo ca qun chúng, ni dung: ti khu vc nhà s 715 Thiên Lôi, phng Vnh Nim, xy ra v xô xát gia hai nam thanh niên.

Hu qu, anh Nguyn Mnh Hùng, xã Hng à, tnh Phú Th b trng thng phi a i bnh vin cp cu. Hin, nn nhân vn ang trong tình trng nguy kch.

Ngay sau khi nhn tin báo, Công an qun Lê Chân ã báo cáo Giám c CATP ch o các n v nghip v phi hp iu tra. n ngày 12-2, lc lng Công an qun và Phòng Cnh sát Hình s-CATP (PC02) ã làm rõ i tng gây án là Lã Minh Chung, sinh 1988, 7/89 Nguyn Công Hoà, phng Lam Sn, Lê Chân.

ây là i tng nghin ma tuý, tng có 4 tin án v các ti Cp tài sn, Lm dng tín nhim chim ot tài sn và Tàng tr trái phép cht mà tuý.

Trc ó vào 19h30’ ngày 8-2, Hùng gi in thoi nh Chung mua 300.000 ng mà tuý s dng và ha tr công 50.000 ng. Chung ng ý thì Hùng hn thi gian và a im giao nhn ma tuý ti mt im trên ng Thiên Lôi, phng Vnh Nim.

ss

Lã Minh Chung

Quá trình nói chuyn qua in thoi, Hùng có chi Chung ri tt máy. Sau ó, Hùng tip tc gi in cho Chung nh mua ma tuý em n cho Hùng.

Do bc tc vì b chi, Chung không i mua ma tuý là th sn 1 con dao nhn dng gp và vo viên mt mnh giy gi là gói ma tuý rp tâm sát hi Hùng.

n 20h 30’ cùng ngày, theo li hn, Chung i xe máy n ni hn gp Hùng. Khi gp nhau, Hùng a 350.000 ng tr tin mua ma tuý cho Chung nh ã tha thun.

Chung thn nhiên nhn tin ri ly mnh giy ã vo viên gi là gói ma tuý a cho Hùng ri li dng lúc này, rut dao âm liên tip lên ngi nn nhân. B tn công bt ng, Hùng vùng b chy và c mi ngi a i cp cu.

Sau khi gây án, Lã Minh Chung lên xe máy thoat khi hin trng, vt dao phi tang ri b trn n khi b lc lng công an bt gi.

Khc oàn

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha