Bt giam 6 cn b v thiu trch nhim

09:59 03/01/2020

C quan cnh st iu tra Cng an tnh Nam nh va khi t v n Lm quyn trong thi hnh cng v v thiu trch nhim gy hu qu nghim trng trong lnh vc qun l t cng, xy ra ti x M Phc, huyn M Lc

C quan Công an cng ã khi t b can, bt tm giam, cm i khi ni c trú i vi 6 ngi nguyên là lãnh o, cán b chuyên môn và cán b thôn ca xã M Phúc, huyn M Lc phc v công tác iu tra. 4 ngi b bt gm Bùi Th Tân, sinh 1960, nguyên Bí th ng y xã M Phúc; Trn Thành Tám, sinh 1961, nguyên Ch tch UBND xã; Trn Vn S, sinh 1961, nguyên cán b a chính xã; Trn Vn Nhim, sinh 1960 tui, Bí th chi b thôn Lc. 2 ngi b cm i khi ni c trú là Trn c Luyn, sinh 1955, nguyên Phó Ch tch UBND xã M Phúc; Trn Ngc Tuyên, sinh 1955, nguyên trng thôn Lc.

Trong giai on t nm 2011 n nm 2015, cp y, chính quyn xã M Phúc ã buông lng công tác lãnh o, qun lý, xy ra tình trng t ý ln chim, chuyn i mc ích s dng, xây dng công trình trái phép trên din tích gn 40 nghìn m2 t công ích ca xã. ng thi cho phép cán b thôn Lc bán trái phép hn 550m2 t công ích sân vn ng thôn cho 4 h dân, thu li bt chính gn 2 t ng.

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha