Bt nhm bc say sa st pht trong phng ngh ca cng nhn

08:19 31/03/2020

Khong 0h55 ngy 12-3, Cng an qun Ng Quyn bt ng p vo bt qu tang 5 con bc ang say sa st pht nhau bng thc thc xc a, ba cy, nh ling ti phng ngh ca cng nhn ti kho bi Cng ty ch bin thy sn H Long trong ng 33, ng Ng Quyn, phng My Chai.

Các i tng trên gm: Nguyn Nh Li, sinh 1986, KTT Ngha Phúc, Tân K, Ngh An; Phm Quc ông, sinh 1987, KTT t 10, ng Hi, qun Hi An; V Vn Khánh, sinh 1993, KTT thôn Dung Nham, xã Quc Tun, huyn An Lão; V Quang Khiêm, KTT thôn Kh Tân, Duyên Hi, Hng Hà, Thái Bình; Lê Xuân Tá, sinh 2002, thôn Kh Tin, xã Duyên Hi, Hng Hà, Thái Bình.

Ti ây, lc lng chc nng ã thu gi 11.340.000 ng và nhiu tang vt có liên quan.

C quan CST CAQ Ngô Quyn ã khi t 5 i tng trên v ti ánh bc.

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha