Bun b芍n gn 80kg ph芍o, l芍i xe lnh 7 nm t迄

17:54 12/02/2020

TAND huyn Thy Nguy那n va m phi那n t辰a x谷t x h足nh s, tuy那n pht 7 nm t迄 i vi L那 足nh T, sinh 1990, thn 6, x Thy Sn, huyn Thy Nguy那n v ti ※Bun b芍n h角ng cm§, quy nh ti iu 190, BLHS.

i tng T ti c quan iu tra

Trc ó, qua công tác nghip v, vào 9h ngày 24-12-2019, ti khu vc thôn 7, xã Thy Sn, t công tác i CST TP v kinh t- chc v Công an huyn Thy Nguyên phi hp cùng Công an xã Thy Sn phát hin, bt qu tang T iu khin xe ô tô u kéo BKS: 15C-30798 kéo r mooc, BKS: 15R-12813 ang có hành vi vn chuyn pháo vi mc ích bán cho ngi có nhu cu.

Tang vt thu gi gm: 1 bao ti và 1 túi nilon bên trong cha pháo hoa n, tng trng lng 6,4kg. Tin hành khám xét khn cp ni ca i tng, C quan CST- Công an huyn thu gi thêm 19 bánh pháo các loi, tng trng lng 72,6kg.

Kt lun giám nh ca Phòng k thut hình s- CATP xác nh: s pháo thu gi ca Lê ình T có tng trng lng 79kg, khi t s bay lên cao, gây ting n và ánh sáng màu (c tính ca pháo n).

Ti phiên tòa, T khai nhn là lái xe thuê cho mt công ty ng à Nng, qun Ngô Quyn t nm 2017. Quá trình này, T thng xuyên iu khin phng tin i giao hàng t cng Hi Phòng n khu vc ca khu, thuc huyn Trùng Khánh, tnh Cao Bng. Khong t tháng 10-2019, qua quen bit xã hi, T ã 4 ln mua ca mt ngi àn ông Trung Quc ti khu vc ca khu c 10 bánh pháo n, 12 hp pháo hoa loi 36 qu/hp, 10 hp pháo hoa loi 100 qu/hp vi tng s tin hn 14 triu ng.

Sau ó, T mang v Hi Phòng mc ích bán li cho ngi có nhu cu nhm kim li. S pháo trên c T ct giu ti mt phòng cha trên tng 2 trong cn nhà thôn 6, xã Thy Sn. n sáng 24-12-2019, T vn chuyn s pháo trên ra vn nhà, mt phn phòng khách và trong cabin xe ri iu khin xe ô tô n c s ra xe thôn 7, xã Thy Sn thì b bt qu tang.

THY NGUYÊN

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha