Cc hng hng khng dng vn chuyn hnh khch t 0h ngy 01/4/2020

11:33 01/04/2020

Thc hin kt lun ca Th tng Chnh ph ti cuc hp vi 5 thnh ph trc thuc Trung ng v phng, chng dch Covid-19 (Thng bo s 133/TB-VPCP ngy 29/3/2020 ca Vn phng Chnh ph), B Giao thng Vn ti va ban hnh cng vn ha tc s 2991/BGTVT-VT ngy 31/3/2020 v vic dng vn chuyn hnh khch n Vit Nam thng bo n tt c cc hng hng khng

 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha