CAH Kin Thy: Khi t 2 i tng trm cp cy cnh

10:57 19/05/2020

Va qua, C quan CST-CAH Kin Thy ra quyt nh khi t v n, khi t b can i vi Hong Th Qu, sinh 1992 v Nguyn S Chin, sinh 1995, cng tr ti x Kin Quc, huyn Kin Thy v hnh trm cp ti sn cy cnh.

 

Các
i tng Chin và Quý ti c quan Công an

Trc ó, vào ngày 12-4, ti khu vc Ngha trang thôn 3, xã Du L, CAH Kin Thy phi hp Công an xã Du L bt qu tang 2 i tng i xe máy có hành vi li dng s h ca ngi dân a phng trm cp mt cây mu n, tr giá khong 6 triu ng. Khi b phát hin, c hai i tng lên xe b chy thì b lc lng chc nng phi hp vi ngi dân vây bt, áp gii v tr s phc v công tác iu tra.

 

i tng Chin và Quý cùng tang vt v án
i tng Chin và Quý cùng tang vt v án

Ti c quan Công an, hai i tng khai nhn, do không có vic làm n nh, li ham n chi, tiêu xài nên ny sinh ý nh trm cp tài sn. Phát hin mt s nhà dân trên a bàn huyn có cây cnh quý, c hai bàn nhau i n trm, sau ó mang i bán ly tin chia nhau.   

Hin C quan CST-CAH Kin Thy ang tip tc iu tra, làm rõ và x lý theo quy nh ca pháp lut

 Trng Giang

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha