CAX ng Cng (An Dng): Bt i tng trm cp xe t ch

18:34 24/03/2020

Khong 4h 25' ngy 24-3, trong qu trnh tun tra ti khu vc ng trc x thuc thn T Lp, x ng Cng, huyn An Dng, T tun tra CAX ng Cng pht hin 2 i tng i 2 xe my, trong 1 i tng ko theo chic xe t ch (dng ch cy cnh). Nhn thy c du hiu nghi vn, t cng tc tin hnh kim tra th i tng i xe my nhn hiu Sirius quay u xe chy thot.

i tng i xe máy Dream kéo theo chic xe ch cây t ch c khong 100 mét thì b lc lng Công an xã bt gi.

Ti c quan công an i tng khai nhn là Cao Minh Thc, sinh 1986, hin ang ký thng trú ti thôn Vn Phong, xã ng Thái, huyn An Dng; chic xe ang kéo là do hn cùng Nguyn Vn Sn (là i tng ã b chy), trú ti th trn An Dng, huyn An Dng va trm cp ti nhà ngi dân khu vc gn ó.

Qua xác minh, chic xe kéo t ch dùng ch cây cnh ca ông inh Quc Hng, thôn T Lp, xã ng Cng, huyn An Dng. Chiu ti ngày 23-3 gia ình có xe kéo t ch trc ca nhà, không khóa và b k gian ly trm.

Cao Minh Thc cùng phng tin, tang vt trm cp
Cao Minh Thc cùng phng tin, tang vt trm cp

c bit, i tng Cao Minh Thc và Nguyn Vn Sn u b Công an huyn An Dng ra Quyt nh x pht vi phm hành chính do trm cp tài sn. Hin CAX ng Cng ã bàn giao i tng và tang vt vi phm cho Công an huyn An Dng x lý theo quy nh ca pháp lut.

Quá trình tip nhn Công an chính quy, Công an xã ng Cng ã xây dng k hoch tun tra, cht im trên a bàn và bc u em li hiu qu thit thc, góp phn n nh tình hình an ninh trt t, gi gìn bình yên thôn xóm.

Trng Vn Thit

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha