Cht t ng dy ma ty Lai Chu - Nam nh

15:38 03/04/2020

Ngi nh s 85K2 th trn Liu , huyn Ngha hng, tnh Nam nh, nm trong mt khu ch vi 2 mt tin, nhn b ngoi l h kinh doanh vng m n thun, song hng ngy ti y thnh thong li xut hin mt s i tng lin quan n hot ng ma ty. iu bt thng ny khng thot khi nhng cp mt cnh gic ca qun chng nhn dn. lm sng t ngun tin bo ca nhn dn, cc trinh st Phng CST ti phm v ma ty - Cng an tnh Nam nh vo cuc.

i tng Nguyn ình Hà

Trong thi gian ngn, trinh sát ã khám phá c ng sau ca hàng kinh doanh hàng mã thc cht li là t im buôn bán ma túy ht sc nguy him, phc tp, gây bc xúc cho ngi dân sinh sng trên a bàn. i tng cm u là Nguyn ình Hà, sinh 1983, trú ti 85K2 th trn Liu , huyn Ngha Hng, tnh Nam nh.

có ngun “cung” cho các “i lý”, Hà ã “ánh hàng” t Lai Châu v Nam nh tiêu th. u tranh vi t im này, Phòng CST ti phm v ma túy ã báo cáo lãnh o Công an tnh Nam nh xác lp chuyên án 220H.

Theo h s ca Phòng CST ti phm v ma túy - Công an tnh Nam nh: Nguyn ình Hà là i tng ra tù vào ti, trong ó có rt nhiu tin án, tin s v ti ma túy. Mãn hn tù, hn tr v, nm yên c thi gian ngn li quay v con ng c. Rút kinh nghim nhng ln trc, “an toàn” cho vic “kinh doanh”, hn b trí cu trúc ngôi nhà kiên c, rt nhiu phòng và ca phòng nào cng có ca st, camera gn khp ni d dàng quan sát ng tnh phía bên ngoài và phát hin s xut hin ca ngi l.

Vi bn cht côn , hung hãn, c bit rt manh ng, hoát thân khi có “bin”, lúc nào Nguyn ình Hà cng “gm” súng trong ngi, nu có b ra thì cng phi trong tm tay. Không nhng th, hn ch tin hành giao dch vi “khách” quen. Và nu thy không an tâm, Hà sn sàng hy “kèo” dù mi ó có giá tr ln.

Tang vt v án

iu này ã gây rt nhiu khó khn cho lc lng phá án tip cn u tranh. Dù phát hin t im t, bám sát theo dõi trong thi gian dài song các phng án tip cn dng nh u không kh thi trc mt i tng quá mu mô, thn trng và cn nhà gn nh bt kh xâm phm. Sau nhiu ngày u trí, u mu, u c s kiên trì bn b, c hi u tranh thành công chuyên án 220H cui cùng cng n.

Sau nhiu ngày theo dõi hot ng ca i tng, Ban chuyên án quyt nh lp 4 t công tác theo sát di bin ng ca Nguyn ình Hà cùng các i tng thng xuyên ra vào ngôi nhà s 85K2 th trn Liu . T ây, Ban chuyên án ã theo i tng lên Lai Châu, Phú Th ri v Nam nh. Vòng quay ó c din ra liên tc trong thi gian dài. c bit, có th chp thi c phá án, Ban chuyên án cng b trí mt cht mt phc liên tc ti t im s 85K2 th trn Liu , ch thi c phá án.

Sau hn 1 tháng tích cc trin khai phng án, n 8h sáng ngày 3-2-2020, nhân lúc Nguyn ình Hà ch quan mt cnh giác, l là các mi trinh sát ca Công an tnh Nam nh ã nhanh chóng p vào bt qu tang hn ang thc hin hành vi phm ti. ng dây mua bán vn chuyn trái phép cht ma túy t Lai Châu v Nam nh tiêu th b bóc g.

Ti hin trng, C quan chc nng ã thu gi c: 3kg ma túy á, 2 bánh heroin, 1000 viên ma túy tng hp (hng phin), 30g thuc phin, 3 khu súng, 6 viên n, 1 ô tô cùng nhiu vt chng khác có liên quan n v án.

TRNG CÁT

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Ngi n b t y mnh vo ca t

Ngi n b t y mnh vo ca t

11:01 19/05/2020

R t v gieo rc t thn trng

R t v gieo rc t thn trng

21:48 08/04/2020