Ch Hng ng nght khch ngy cui tun, tim n nguy c ly lan dch bnh

17:07 26/04/2020

Mc d cha c UBND qun L Chn ng cho m ca li, nhng sng 26-4, ti khu vc cc tuyn ng xung quanh ch Hng nh: Nguyn Vn Linh, Hong Minh Tho v ng Ch Hng, ngay t sng sm, ngi dn v hp ch, tham quan ng c, xy ra tnh trng tc ng cc b, tim n nguy c ly lan dch bnh l rt ln.

 

Theo ó, khách n tham quan, mua sm chen nhau, không có vic gi khong cách 2 mét bo bm an toàn. ng thi, theo quan sát ca phóng viên, có nhiu ngi không eo khu trang hn ch dch Covid-19 theo khuyn cáo ca c quan y t.
Ngi ngi ni tip nhau gây nên tình trng tc ng cc b ti ph Ch Hàng. nh chp sáng 26-4
loi mt hàng c bày bán nh ngày thng
Tng nhóm ngi t nm túm ba ng tham quan, tr giá không m bo giãn cách 2m, không eo khu khu trang úng cách
T tp quá ông ngi, pht l phòng dch

Din bin dch bnh còn tim n nhng yu t khó lng, nguy c lây nhim vn hin hu, vì vy, ngi dân tuyt i không nên l là, ch quan.

TB

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha