Ch rau hp ngay di lng ng

15:08 10/05/2020

Vo cc bui sng, khu vc u ng Ct Bi, on gn chn cu Ro 1, qun Hi An, nhiu ngi dn ngang nhin by bn tm,c, rau, c, qu chnh nh di lng ng tim n nguy c mt ATGT v mt m quan th.
Bày bán cua, cá ngay di lòng ng

nh chp trên ng Cát Bi, qun Hi An sáng ngày 10-5

PV 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha