Di trung tm thnh ph nhn nhp ngy 1-5

13:00 01/05/2020

Sau thi gian cch ly x hi, n k ngh l 30-4, 1-5 ko di 4 ngy, ng ph di cng vin trung tm thnh ph n khch vui chi, th dc - th thao. Tuy nhin, ngi dn khi i chi ni cng cng hin t ngi eo khu trang hoc eo nhng ko xung khi cm...

Qung trng Nhà hát thành ph ông úc vào dp ngh l 4 ngày

Sau nhiu ngày cách ly xã hi, dp ngh l khin ng ph dng nh ông hn

Ti vn hoa Kim ng, khá ông ngi tp trung vào sáng 1-5

Nhóm các bà, các m ngi tp trung nhng không eo khu trang

Tr em vào công viên chi ngày ngh l

Nhiu bn nh ham chi không eo khu trang

Cui di công viên trung tâm li khá vng v

Mt góc công viên b "b quên" vào ngày ngh l

Dãy ph in t phía Ch St bt u tp np tr li

Khu vc ph Tam Bc ã không còn cnh tha vng ca my ngày trc

HI HU

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha