Cng an phng C芍t D角i, L那 Chn: Bt nhanh i tng t角ng tr ma t迆y

15:26 13/02/2020

Cng an phng C芍t D角i cho bit va bt gi 1 i tng c車 h角nh vi t角ng tr tr芍i ph谷p 0,49 gam ma t迆y 芍 v角 2,25 gam heroin.

Trc ó, vào khong 8h30’ ngày 12-2, t công tác thuc oàn c nhim phòng chng ti phm ma túy s 1 - Cnh sát bin kt hp vi Công an phng Cát Dài ang làm nhim v tun tra kim soát ti khu vc trc ca s nhà 22 Trn Nguyên Hãn ã kp thi phát hin 2 ngi àn ông i xe máy Wave BKS: 15B2 9755 có biu hin nghi vn v ma túy nên ã yêu cu dng xe kim tra.

oàn c nhim PCTP ma túy s 1 Cnh sát bin và CAP Cát Dài dn gii i tng 

Thu gi trong túi qun ngi àn ông ngi phía sau có 2 túi ni lon bên trong u cha tinh th màu trng nghi là ma túy và ma túy á.

i tng Hà Thành 

T công tác ã a i tng cùng vt chng v tr s công an phng lp biên bn, làm rõ. Ti ây, i tng khai tên là Hà Thành, sinh 1972, phng Trn Hng o, thành ph H Long, tnh Qung Ninh.

Tang vt b thu gi

Trc ó, do nghin ma túy nên vào 6h sáng ngày 12-2, Thành t nhà bt xe ô tô n bn xe Lc Long, Hi Phòng, sau ó thuê xe ôm vào ngõ 30 ng Trn Nguyên Hãn, phng Cát Dài vi mc ích tìm mua ma túy v s dng dn.

Ti ây Thành gp mt ph n không quen bit hi mua 1,6 triu ng heroin và 400.000 ng ma túy á. Tuy nhiên trên ng tr v nhà thì Thành b c quan công an phát hin bt gi nh trên. Kt qu giám nh ca c quan chc nng kt lun, cht bt trng thu gi ca Thành có trng lng 0,49 gam ma túy á và 2,25 gam heroin.

CAP Cát Dài ang hoàn tt h s, x lý theo quy nh.

TB

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha

tin b角i c迄ng chuy那n mc:

Cha kp ※khai tic§

Cha kp ※khai tic§

17:51 18/02/2020

T角ng tr 'h角ng trng'

T角ng tr "h角ng trng"

14:28 16/02/2020

Tai bay v gi車...

Tai bay v gi車...

16:03 13/02/2020

Hai k trm U70

Hai k trm U70

17:55 12/02/2020