Cng an phng Thnh T, qun Hi An: Mt ngy x pht 13 trng hp khng eo khu trang ni cng cng

21:24 31/03/2020

Thc hin ch o ca cc cp v tng cng cc bin php phng chng dch Covid-19, Cng an phng Thnh T kp thi tham mu vi Ban ch o phng thnh lp T cng tc vi lc lng ch cng l cng an, tp trung trin khai kim tra, x l v hnh vi khng eo khu trang ni cng cng trn a bn phng.

 

Các thành viên T công tác mi ngi dân làm vic v hành vi không eo khu trang ni công cng

Kt qu, ch trong ngày 31-3, T công tác ã x pht 13 trng hp không chp hành quy nh eo khu trang ti ni công cng. Cn c quy nh ti im a, khon 1, iu 11, Ngh nh s 176 v x pht vi phm hành chính trong lnh vc y t, các cá nhân trên ã b x pht vi tng s tin là 2,1 triu ng.

Song song vi vic x pht rn e, các thành viên trong T công tác là công an, cán b vn hoá, t pháp, qun lý ô th cng tuyên truyn ngi dân hiu, chp hành quy nh v eo khu trang ni công cng, t ó nâng cao hiu qu phòng chng dch.

KO

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha