Cng an qun Ng Quyn: Tun tra m, phat hin 2 vu vic v an ninh trt t

13:35 03/04/2020

Thc hin ch o ca Th tng Chnh ph, UBND TP v Cng an thnh ph, bo m ANTT trong t cao im thc hin cc bin php cp bch phng, chng dch Covid-19, Cng an qun Ng Quyn tng cng t chc tun tra, kim tra hot ng ca cc cht im c nh, tun tra kim soat an ninh trt t ph sau 22h hng ngy. T tun tra kim sot di s ch o trc tip ca Trng Cng an qun a phat hin 2 vu vic, cu th:

Ti cht ngã 4 Parkson, t công tác kim tra 2 i tng gm: Phùng Quang Lâm, sinh 1997, s 15/121 Hàng Tng, khu 8, Nam Hi, qun Hi An; Lê Doãn Mnh, sinh 1984, 97 oàn Kt, Nam Hi, Hi An; phát hin trong túi qun Mnh có 1 gói nh cha cht bt màu trng nghi là ma túy. V vic c bàn giao cho Công an phng ông Khê x lý.

Tiêp o, khoang 2h30 ngày 3-4, T tun tra kim soát ã kim tra Nguyn Xuân Thy, sinh 1977, s 6/148 Ngô Quyn, phng Máy Chai, qun Ngô Quyn, i xe p in BKS: 15T-058.04 không có chìa khóa, không có ng ký xe, trong cp xe có 1 vam. Qua kim tra, Nguyn Xuân Thy không xut trình c giy t tùy thân. Vu viêc ã bàn giao v vic cho Công an phng Máy Chai x lý.

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha