Cng an thnh ph H Long: X l nghim cc trng hp a thng tin sai s tht lin quan n dch Covid-19 trn khng gian mng

14:39 29/03/2020

Thi gian gn y, li dng tnh hnh phc tp ca dch Covid C 19, mt s c nhn trn a bn TP H Long thc hin cc hnh vi ng ti, bnh lun, chia s cc thng tin sai s tht trn mng x hi, to tm l hoang mang trong qun chng nhn dn.

Công an thành ph làm vic vi trng hp P.V.T ng ti thông tin sai s tht v tình hình dch Covid -19

Qua công tác rà soát, nm tình hình, ngày 12/03, CATP H Long ã phát hin tài khon mng Facebook tên “Trng” và tài khon Zalo tên “Nguyn Vn” a thông tin tht thit v các ca nhim Covid-19 trên a bàn TP H Long.

Tin hành rà soát, xác minh, Công an thành ph xác nh ch 02 tài khon nói trên là anh P.V.T, 24 tui, trú ti thôn 1, xã Dân Ch, TP. H Long và anh N.V.T, 44 tui, trú ti t 30, khu 3, phng Hùng Thng. Ti c quan công an, anh P.V. T và anh N.V.T ã tha nhn và nhn thc rõ vic ng ti ni dung sai s tht ca mình.

nh chp màn hình ni dung ng ti sai s tht

Công an thành ph ã tin hành lp biên bn vi phm hành chính i vi 2 cá nhân trên v hành vi “Cung cp, s dng thông tin s nhm xuyên tc, vu khng, xúc phm uy tín, danh d, nhân phm ca ngi khác” và ra quyt nh x pht vi phm hành chính 7.500.000 ng/trng hp; ng thi yêu cu 2 cá nhân trên ính chính thông tin và xóa bình lun trên các trang mng xã hi.

Tính n ngày 26-3, Công an thành ph ã phát hin, xác minh và x lý 4 trng hp a thông tin sai s tht liên quan n dch Covid -19 trên không gian mng, trong ó x lý vi phm hành chính 2 trng hp, nhc nh cnh cáo 2 trng hp.

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha