CNG TY CP CP NC HI PHONG THNG BO NGY 07-2-2020

  15:30 07/02/2020

  Thông báo 
  "V/v cp nc không n nh các khu vc c cp nc t Nhà máy nc An Dng bao gm các qun Hng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyn, Hi An và xã An ng, ng Thái huyn An Dng
  t 22h ngày 8 / 2 / 2020 n 4h ngày 9/2/2020"
          thc hin u ni ng ng công ngh trong nhà máy nc An Dng , Công ty CP Cp nc Hi Phòng s cp nc không n nh các khu vc c cp nc t Nhà máy nc An Dng bao gm các qun Hng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyn, Hi An, và xã An ng, ng Thái huyn An Dng.
          Thi gian cp nc không n nh: t 22h ngày 8 / 2 / 2020 n 4h ngày 9/2/2020.
          Công ty CP Cp nc Hi Phòng trân trng thông báo nhân dân cùng các c quan trong khu vc trên c bit và có k hoch d tr nc.
  T kha:
  Bnh lun ca bn v bi vit...

  captcha