CNG TY CP CP NC HI PHNG THNG BO NGY 13-2-2020

  07:00 13/02/2020

  THÔNG BÁO

  "V/v cp nc không n nh các khu vc c cp nc t Nhà máy nc An Dng bao gm các qun Hng Bàng, Lê Chân, Hi An và xã An ng, ng Thái huyn An Dng t 22h ngày 14/2/2020 n 4h ngày 15/2/2020"

        thc hin u ni ng ng công ngh trong Nhà máy nc An Dng, Công ty CP Cp nc Hi Phòng s cp nc không  n nh các khu vc c cp nc t Nhà máy nc An Dng bao gm các qun Hng Bàng, Lê Chân, Hi An và xã An ng, ng Thái huyn An Dng.

         Thi gian cp nc không n nh: t 22h ngày 14/2/2020 n 4h ngày 15/2/2020.

        Công ty Cp Cp nc hi Phòng trân trng thông báo nhân dân cùng các c quan trong khu vc trên c bit và có k hoch d tr nc.

  T kha:
  Bnh lun ca bn v bi vit...

  captcha