Cng ty TNHH Chn, ga, gi, m Elan: Trao 1.000 khu trang y t tng Bnh vin Hu ngh Vit Tip

12:38 23/03/2020

Sng 23-3, Cng ty TNHH Chn, ga, gi, m Elan ( Khu cng nghip An Dng, T 3 Th trn An Dng) t chc trao 1.000 chic khu trang y t tng Bnh vin Hu ngh Vit Tip.

i din Công tyTNHH Chn, ga, gi, m Elan trao 1.000 khu trang y t tng Bnh vin Hu ngh Vit Tip

S khu trang trên u là khu trang c cu to bng vi không dt cht lng cao, không gây d ng da, có tính kháng khun cao, có lõi lc bng than hot tính ép trong vi không dt có th lc khí c hi, vi khun, ngn nga vi sinh vt, lc sch bi, khói xe, chng nng…

Công tyTNHH Chn, ga, gi, m Elantrc tip trao khu trang y t tng các bnh nhân, ngi n khám bnh ti Bnh vin

Công tyTNHH Chn, ga, gi, m Elan ã trc tip trao tng t 200-300 chic khu trang y t tng các bnh nhân và ngi nhà, ngi n khám bnh ti Khoa Khám bnh, s còn li trao tng Bnh vin Hu ngh Vit Tip phc v cho công tác phòng chng, cách ly và iu tr nhng ca nghi nhim Covid-19.

Dch Covid -19 ang din bin phc tp nh hin nay, khu trang y t là mt trong nhng vt dng quan trng và thit thc phòng, chng dch bnh ni ông ngi và c bit là môi trng bnh vin.

i vi các bác s, nhân viên y t - nhng ngi có th trc tip khám cha bnh thì vic eo khu trang khi làm vic li càng quan trng, s m bo tránh lây nhim ngun bnh.

Trong bi cnh tình hình dch bnh viêm phi cp do virus Sars-CoV-2 gây ra ang din bin nguy him thì vic trao tng khu trang y t min phí ca Công tyTNHH Chn, ga, gi, m Elan  là mt hành ng p, có ý ngha thit thc th hin s n lc chung tay ca doanh nghip cùng xã hi ngn nga s lây lan ca dch Covid-19, rt cn c nhân rng trong xã hi.

Xuân H

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha