Cui tun di trung tm: Qun ct tc, c ph nhn nhp n khch

16:02 26/04/2020

Sau thi gian tm dng cc ca hng kinh doanh dch v ct tc, c ph, qun x, rt ng ngi ra qun c ph tn gu vi bn b hoc n cc ca hng ct tc, lm p... Cng v ng, nn nhiu qun x kh m bo gin cch gia cc ch ngi.

nh chp lúc 10h sáng Ch Nht ngày 26-4, ti ngã ba Lãn Ông - Quang Trung

Ngày Ch Nht vào mùa dch Covid-19, ph phng vng v, tha tht hn nhiu so vi nhng ngày cha xut din dch bnh.

nh chp lúc 10h sáng Ch Nht trc ca Trin lãm M thut Hi Phòng

Thanh, thiu niên, nhi ng, sau mt "k ngh" bt c d, li nhà không i chi âu, ra ph chi xe p, á cu vào ngày ngh, trc khi tr li trng, lp vào ngày mai (27-4). Tuy nhiên, do chi th thao làm nóng ngi, nên hu ht các em ã b khu trang hít th bu không khí ngoài tri.

nh chp lúc 10h15' sáng Ch Nht, 26-4, ti ngã t Quang Trung - Hoàng Vn Th

ng không ông vào ngày cui tun, nhng các quán cà phê quen thuc ca ngi dân thành ph Cng thì li khá ông úc. Sáng Ch Nht, nhiu ngi n Highland Coffee thng thc không gian quán, hng v quen thuc ã lâu không gp khin quán ông nght xe ca.

nh chp lúc 9h30 sáng Ch Nht ti ng Lê i Hành

Ph nh Lê i Hành tr nên nhn nhp vào ngày cui tun. Vào ngày cui tun này, các hàng ct tóc trên ph này ca quán dng kín xe máy.

nh chp lúc 9h35' sáng Ch Nht ti ngã t Lê i Hành - Trn Quang Khi

Nhiu khách ch có nhu cu ct tóc cho gn gàng sau nhiu ngày tim tóc tm ngh. Các quán ct tóc va hè cng ông khách không kém. Ti  ph Lê i Hành, tt c các th ct tóc u eo khu trang, "mt th, mt khách", cách nhau hn 2 mét khi làm vic.

nh chp lúc 9h35' sáng Ch Nht, 26-4, ti ng Lê i Hành

Khác vi ph ct tóc, mt s quán cà phê cng nm trên tuyn ng này kê bàn gh cho khách ngi trên va hè ung cà phê ngm ph, tuy nhiên li không m bo các iu kin giãn cách 2 mét...

HI HU

 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha