Cu c v M t vong trong nh t Iran

10:43 26/03/2020

Theo hng tin AFP, cu c v ca Cc iu tra Lin bang M (FBI) Robert Levinson t vong trong nh t Iran sau khi mt tch mt cch b n vo nm 2007.

Theo gia ình cu c v Robert Levinson, ông ã b t vong trong nhà tù Iran. nh: thetimes.co.uk

AFP dn ngun tin t chính gia ình cu c v này nói rõ h ã nhn c thông tin v cái cht ca ngi thân mình t các quan chc M. Levinson qua i trong khi b cm tù Iran.

Hin gia ình cha bit rõ v thi gian và nguyên nhân dn n cái cht ca ông Levinson, song nghi ng có th ông ã t vong trc khi bùng phát i dch viêm ng hô hp cp COVID-19./.

Theo TTXVN

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha