• VINPEARL CNG B CHIN LC ※A DNG HA SN PHM 每 DCH V V PHT TRIN IM N§

  VINPEARL CNG B CHIN LC ※A DNG HA SN PHM 每 DCH V V PHT TRIN IM N§ 14:00 20/02/2020

  Ng角y 19/02/2020, Cng ty CP Vinpearl cng b chin lc a dng h車a sn phm/dch v v角 ph芍t trin c芍c im n h角ng u th gii, nhm g車p phn khng nh ng cp cho du lch Vit Nam. Trong 車, Vinpearl x芍c nh Vui chi gii tr赤 l角 mi nhn ph芍t trin nhanh v角 mnh, thng qua sn phm ng cp cao ca thng hiu mi VinWonders; ng thi, mi c芍c thng hiu qun l kh芍ch sn danh ting tr那n th gii tham gia qun l mt s kh芍ch sn trong chui nhm a dng h車a la chn cho du kh芍ch trong nc v角 quc t.

  Xem th那m

 • VINFAST BN C 67.000 T 每 XE MY IN

  VINFAST BN C 67.000 T 每 XE MY IN 09:00 18/01/2020

  Ng角y 17/01/2020, Cng ty TNHH Sn xut v角 Kinh doanh VinFast ch赤nh thc cng b s liu b芍n h角ng tng hp ca nm 2019. Theo 車, c車 tng cng hn 17.000 t v角 50.000 xe m芍y in VinFast c kh芍ch h角ng t mua.

  Xem th那m

 • H角ng ngh足n ngi dn n nc sm Tt ti c芍c hi ch Tt Vincom tr那n to角n quc

  H角ng ngh足n ngi dn n nc sm Tt ti c芍c hi ch Tt Vincom tr那n to角n quc08:00 18/01/2020

  Din ra trong tun l gi芍p Tt vi nhng gian h角ng phong ph迆 phc v t nhu cu mua sm n vui chi gii tr赤 cho mi la tui, hi ch Tt Vincom ngay lp tc thu h迆t h角ng ngh足n ngi dn gh谷 thm ch trong tun u ti那n ra mt.

  Xem th那m

 • Du xun v迄ng n迆i Ty Bc, khng th b qua nhng im n tm linh n角y

  Du xun v迄ng n迆i Ty Bc, khng th b qua nhng im n tm linh n角y08:30 16/01/2020

  i l 足nh, n, ch迄a, ph# u nm l角 mt trong nhng n谷t p vn h車a tm linh ca ngi Vit. V min Ty Bc, ch迆ng ti m芍ch bn ba im n tm linh ni ting linh thi那ng.

  Xem th那m

 • Ch角o 車n nm mi, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay tung lot chng tr足nh hp dn nht trong nm

  Ch角o 車n nm mi, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay tung lot chng tr足nh hp dn nht trong nm 08:00 15/01/2020

  Khng kh赤 tt rn r角ng ang n rt gn vi mi nh角. Nu bn mong ch mt k ngh dng thnh thi vi nng v角ng bin xanh tt n角y, th足 Premier Residences Ph迆 Quc Emerald Bay l角 mt la chn khng th b qua. H辰a chung nim vui ch角o 車n nm mi, khu ngh dng 5 sao tr那n o Ngc mang n khng kh赤 tt truyn thng m bn sc vn h車a Vit vi ph芍o hoa, nhng g芍nh h角ng rong, lng 豕n v角 m車n ngon ba min c chun b k cng t i ng u bp t角i nng bc nht.

  Xem th那m

 • T角i x Grab tr迆ng JACKPOT 57 t d角nh 1,5 t l角m t thin

  T角i x Grab tr迆ng JACKPOT 57 t d角nh 1,5 t l角m t thin16:04 11/01/2020

  Ng角y 10/01/2020, Chi nh芍nh Hi Ph辰ng (thucVietlott) t chc l trao gii Jackpot snphm Mega 6/45 k QSMT th 00538 ng角y 29/12/2019. Mc 迆ng b qun 芍o hm mua v谷 s v足 cho rng 車 l角 b qun 芍o mang li may mn, anh V.S cng cho bit k t kh ibit tin tr迆ng thng, anh vn ng角y chy Grabbike, ti chy Grabfood v角 s tip tc chy nhiu nm na.

  Xem th那m

 • Bt ng h足nh nh ngo角i sn c ca nhng c g芍i v角ng b車ng 芍 Vit Nam

  Bt ng h足nh nh ngo角i sn c ca nhng c g芍i v角ng b車ng 芍 Vit Nam16:00 07/01/2020

  Dp cui tun va ri, nhiu fan hm m ngc nhi那n khi bt gp c芍c tuyn th i b車ng 芍 n Vit Nam ti H Long. Vn quen vi h足nh nh c芍c tuyn th mnh m vi qun 迄i 芍o s tr那n sn c, h足nh nh c芍c c g芍i ※v角ng§ ca l角ng b車ng 芍 ※lt x芍c§ rc r v角 y n t赤nh trong nhng b trang phc thi trang khin ngi hm m khng khi bt ng v角 th赤ch th迆.

  Xem th那m

 • Sun World Fansipan Legend - H角nh tr足nh vun p cho nhng c芍nh rng Ho角ng Li那n

  Sun World Fansipan Legend - H角nh tr足nh vun p cho nhng c芍nh rng Ho角ng Li那n15:00 06/01/2020

  qua ri thi k kim tin t du lch theo kiu ※n sn§, b角o m辰n t ※vn t c車§ ca thi那n nhi那n. Gi y, nhiu n v kinh doanh du lch ang hng ti ph芍t trin du lch bn vng, ly ※thi那n nhi那n§ l角m gc, t芍i to v角 bo v mi trng thi那n nhi那n t 車 tng hiu qu cho du lch.

  Xem th那m

 • Ph芍t trin du lch tr那n nn tng vn h車a- gc r ca s bn vng

  Ph芍t trin du lch tr那n nn tng vn h車a- gc r ca s bn vng08:00 22/12/2019

  Khi Sun World Fansipan Legend c vinh danh ※im du lch vn h車a hp dn h角ng u th gii 2019§ bi ※Oscar ca ng角nh du lch to角n cu§ World Travel Awards, du lch Vit Nam c角ng c車 th那m c s tin rng, c芍ch tt nht to n tng vi du kh芍ch nm chu v角 ph芍t trin du lch bn vng nm ch赤nh vn h車a, truyn thng ca mi im n.

  Xem th那m

 • VINGROUP TI TR 1 TRIU LA M O TO THC S, TIN S

  VINGROUP TI TR 1 TRIU LA M O TO THC S, TIN S14:00 21/12/2019

  Ng角y 16/12/2019, Qu i mi S芍ng to VinIF (thuc Tp o角n Vingroup) trao 160 sut hc bng Thc s v角 Tin s tr gi芍 23 t ng cho c芍c sinh vi那n, nghi那n cu sinh trong lnh vc Khoa hc Cng ngh (KHCN), K thut v角 Y dc. Chng tr足nh nhm g車p phn ph芍t trin ngun nhn lc cht lng cao cho t nc mt c芍ch b角i bn, h thng v角 bn vng.

  Xem th那m

 • Cha tri nghim L hi m迄a ng Fansipan th足# ph赤 c m迄a bng gi芍

  Cha tri nghim L hi m迄a ng Fansipan th足# ph赤 c m迄a bng gi芍14:00 15/12/2019

  Trong c芍i lnh c trng ca min Bc, thm ch赤 nhiu khu vc xung di 0 C nhng ng角y qua, Sa Pa ang tr th角nh im n y m那 hoc bi s xut hin ca bng gi芍 v角 s kin c bit L hi M迄a ng vi ch ※X s pha l那 - thi那n ng tuyt ri§ ti khu du lch Sun World Fansipan Legend.

  Xem th那m

 • VINGROUP CNG B 5 MU TIVI THNG MINH U TIN

  VINGROUP CNG B 5 MU TIVI THNG MINH U TIN09:00 15/12/2019

  Ng角y 14/12/2019, Cng ty Nghi那n cu v角 Sn xut VinSmart (thuc Tp o角n Vingroup) ch赤nh thc ra mt 5 mu ti vi thng minh u ti那n. S dng h iu h角nh Android TV ch赤nh thc t Google, Tivi Vsmart khng ch mang li nhng tri nghim vt tri trong tm gi芍, m角 c辰n hng ti tr th角nh thit b iu khin c芍c sn phm in t thng minh trong gia 足nh (SmartHome).

  Xem th那m

 • C芍c tp o角n ln xut hin Qung Ninh: ※M ca§ th trng, dn dt u t

  C芍c tp o角n ln xut hin Qung Ninh: ※M ca§ th trng, dn dt u t07:30 12/12/2019

  S xut hin ca c芍c tp o角n ln nh: Sun Group, Vingroup, FLC# ti Qung Ninh, vi s vn khng l c迄ng c芍c sn phm ng cp th gii, khng ch g車p phn l角m thay i t足nh h足nh kinh t - x hi, nht l角 kinh t du lch, m角 c辰n cun h迆t th那m nhiu nh角 u t kh芍c n vi Qung Ninh.

  Xem th那m

 • T B角 N角 n Ph迆 Quc: H角nh tr足nh kin to ca ※ngi khai m§ Sun Group s l角m bng tnh o Ngc Ph迆 Quc

  T B角 N角 n Ph迆 Quc: H角nh tr足nh kin to ca ※ngi khai m§ Sun Group s l角m bng tnh o Ngc Ph迆 Quc14:00 11/12/2019

  ※Vn s khi u nan§, c nhn n車i vy, thy rng khng c車 s th角nh cng n角o d d角ng m角 c車 c. Nhng khi vt qua c nhng gian nan ca thu ban u y, nh足n li s thy nhng n lc b ra khng h ung ph赤. 車 cng l角 cu chuyn v Tp o角n Sun Group tr那n h角nh tr足nh khai m nhng v迄ng t gi角u tim nng ca du lch Vit.

  Xem th那m

 • VINGROUP TNG THNG TT C VN NG VIN VIT NAM GINH HUY CHNG TI SEA GAMES 30

  VINGROUP TNG THNG TT C VN NG VIN VIT NAM GINH HUY CHNG TI SEA GAMES 30 10:00 11/12/2019

  Mi th角nh vi那n ca i tuyn b車ng 芍 n c tng 01 xe m芍y VinFast Klara S tr gi芍 39,9 triu ng v角 20 triu tin thng; HLV Mai c Chung c tng 01 t VinFast Lux A tr gi芍 1,35 t ng. Tt c VV Vit Nam gi角nh huy chng V角ng 每 Bc 每 ng ti SEA Games 30 c tng thng tng ng 20 triu 每 10 triu 每 5 triu/huy chng. Tng gi芍 tr phn thng l那n ti hn 5 t ng. Ngo角i ra nu i tuyn b車ng 芍 nam gi角nh c th角nh t赤ch cao, Vingroup s c車 phn thng d角nh ri那ng cho i tuyn.

  Xem th那m

 • Sun Group tng g車i ngh dng tr gi芍 3 t ng cho c芍c tuyn th i b車ng 芍 nam, n Vit Nam ti SEA Games 30

  Sun Group tng g車i ngh dng tr gi芍 3 t ng cho c芍c tuyn th i b車ng 芍 nam, n Vit Nam ti SEA Games 3009:00 11/12/2019

  c v v角 kh赤ch l tinh thn hai i tuyn b車ng 芍 nam v角 b車ng 芍 n Vit Nam c車 mt k thi u ln x v角 ht m足nh v足 m角u c sc 芍o ti SEA Games 30, Sun Group cng b s d角nh tng c芍c tuyn th c迄ng hun luyn vi那n k ngh dng ti mt trong c芍c resort cao cp ca Tp o角n n角y tr那n c nc. Tng tr gi芍 ca g車i ngh dng n角y l那n ti 3 t ng.

  Xem th那m