Giu ma ty khp nh nhng vn b thu gi

18:05 21/04/2020

L ti x taxi, sau mt thi gian chm ch lm n tch gp, c s tr gip ca gia nh, ngi thn nn o Vn Xun, sinh 1981, s 10, t G Cng 5, phng Ph Lin, qun Kin An, cng tu c chic xe t ch khch. Ng tng cuc i ca Xun s bc sang trang mi t y, nhng do thiu bn lnh, Xun b bn b xu r r v dn nh mt bn thn, sa vo con ng nghin ngp.
i tng ào Vn Xuân

Men say ca “hàng trng” khin cho hn u mê, ri chic ô tô hành ngh hàng ngày ã b hn mang i bán ly tin chích hút. Dn dn, gia ình nh b hn chính tay phá v. Xe bán ng xe, v b ng v, con mc ng con, Xuân tìm v bu víu vào ngi m già.

Không có công n vic làm n nh, có tin chích hút, Xuân ã li dng nhng mi quan h xã hi sn có vi các con nghin khác hành ngh mua qua, bán li ma túy hòng kim li. Mi hc ngh nhng th on ca Xuân rt tinh vi, xo trá. trn tránh s phát hin ca lc lng chc nng, hn ch giao dch vi khách quen ti nhà, a “hàng” qua khe cng.

c bit, trc khi tin hành giao dch, hn s quan sát rt k khu vc quanh nhà, ch ra mt khi khách i mt mình. Khi có t 2 ngi tr lên hoc xut hin khách l, chc chn giao dch s b hy. Tuy nhiên, v quýt dày ã có móng tay nhn.

Nhn thy ây là t im mua bán trái phép cht ma túy phc tp, gây nhc nhi cng ng dân c, i CST ti phm v ma túy - CAQ Kin An ã xut, xác lp chuyên án xóa phá.

Theo ó, lc lng trinh sát tng cng làm tt công tác nghip v c bn, nm chc a bàn, qun lý cht i tng. Sau mt thi gian kin trì eo bám, mt phc, mi di bin ng ca Xuân ã nm gn trong tay ca trinh sát, ch cn thi c ti là ra tay xóa phá.

n ngày 24-3, ngay sau khi bt qu tang 2 v khách ca Xuân sau khi mua c ma túy ã thuê nhà ngh trên ng Phan ng Lu, Kin An s dng, Ban chuyên án quyt nh phá án.

Các mi trinh sát ca i CST ti phm v ma túy - CAQ Kin An lng l áp sát ri bt ng p vào, tin hành khám xét khn cp ni ca ào Vn Xuân. Quá trình khám xét, c quan chc nng thu gi trong gi ng qun áo ti sân phi nhà Xuân 1 túi nilon trong có cha 3 viên nén màu xanh; 1 túi nilon trong cha tinh th màu trng; 1 hp giy di gm bàn có 2 túi nilon cha tinh th màu trng, 1 cân tiu ly, 1 ng hút nha, 35 túi nilon các loi; thu trong v hp giy trên mt bàn 3 túi nilon khác u cha tinh th màu trng; thu gi ti ca s phòng ng 1 hp kim loi bên trong cha 73 viên nén hình tròn và mt s vt dng khác dùng s dng ma túy…

Trc nhng vt chng không th chi cãi, ti c quan công an, Xuân ã thành khn khai nhn: Khong 12h ngày 24-3, Xuân có bán 2 túi ma tuý á cho 2 v khách nêu trên vi giá 400.000 ng ti nhà ca y. Ngoài ra, Xuân còn khai nhn vào ti 23-3 ã bán cho 2 v khách trên 1 túi ma tuý á vi giá 300.000 ng.

Toàn b s ma tuý c quan công an thu gi khi khám xét ti ni ca Xuân có tng trng lng 41,18gam, trong ó có 8,94gam Methaphetamine; 31,39gam MDMA; 0,85gam Ketamine.

Va qua, C quan CST - Công an qun Kin An ã ra quyt nh khi t v án, khi t b can i vi ào Vn Xuân vì ti mua bán, tàng tr trái phép cht ma túy và tip tc iu tra, m rng án a i tng ra x lý nghiêm trc pháp lut.

KC

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Ngi n b t y mnh vo ca t

Ngi n b t y mnh vo ca t

11:01 19/05/2020

R t v gieo rc t thn trng

R t v gieo rc t thn trng

21:48 08/04/2020