Ba li bt Dng "tnh", cht t ng dy ma ty khng

11:48 05/05/2020

Ngy 4-2-2008, Cng an qun L Chn ph chuyn n 108C, bt gi 5 i tng c hnh vi sn xut tri php cht ma ty, thu 714 vin thuc lc cng t dc, my phc v cng ngh sn xut thuc lc. Cm u c s sn xut thuc lc ny l Bi Quc Lu, tc Lu ph, sinh 1965, tr ti ng Lch Tray, qun Ng Quyn, iu hnh.

c s phi hp ca các cc nghip v - B Công an và s ch o trc tip ca lãnh o CATP, Công an qun Lê Chân xác nh Lu “ph” ch là mt xích nh. i sâu vào xác minh, c quan công an phát hin c k chính là D Kim Dng, tc Dng “tình”, sinh 1969, trú ti ng Hàng Kênh, phng Hàng Kênh, qun Lê Chân.

Theo h s ca c quan iu tra: D Kim Dng là con th 3 trong gia ình có 4 anh em. Tính vn ng ngc nên n lp 7, Dng b hc, i lang thang. Bn cht côn dng nh có sn trong máu, lúc nào cng mun là ngi dn u, gây s chú ý nên t lúc còn ang tui v thành niên, Dng ã c gii anh ch Hi Phòng bit n nh mt tay “âm thuê chém mn” có ngh t Cng. Hn thng xuyên dn u các bng nhóm ti phm, gây ra hàng lot v gây ri trt t công cng, cng ot tài sn trên a bàn.

Tang vt v án

Nm 1988, Dng thng xuyên b tm gi vì tham gia các v âm chém, ánh nhau, vì th dù cha tui v thành niên, Dng ã ghi s trong gii anh ch. Nm 23 tui, Dng lãnh án 18 tháng tù giam bi trc dùng hung khí “dn mt” mt nhóm i th ca mình. Nm 1995, Dng li cm u v cng ot tài sn và gây ri trt t công cng, b TAND thành ph x 12 tháng tù giam. Cui nm 1996, va mãn hn tù, Dng li cùng ng bn gây ra mt s v âm chém.

n tháng 11-1998, Dng trc tip gây ra v la o chim ot tài sn công dân, gây ri trt t công cng và b c quan công an bt gi. Ln này, hn b TAND thành ph x 54 tháng tù giam. Song vi “kinh nghim” nhiu ln vào tù, ra ti, Dng c hoãn thi hành án. Sau ó, Dng lang bt khp ni, giao du vi nhiu tay anh ch khp các tnh, thành. c thi gian, hn v Hi Phòng, sng nh v chng vi mt ph n. c thi gian, ngi này li con cho Dng nuôi ri i nc ngoài.

Bng i mt thi gian, khong nm 2003, D Kim Dng bt u gây s chú ý vi vic giàu lên mt cách nhanh chóng, bt thng. Ch trong mt thi gian ngn, hn ã mua c nhiu nhà và bit th mt ph tr giá nhiu t ng. D Kim Dng thng xuyên có mt ti các t im n chi có ting. Mi ln xut hin, hn u i ô tô hng sang hoc ci trên nhng con xe mô tô “c”, còn tin tiêu không phi ngh. phòng thân, Dng còn trang b khá nhiu “hàng nóng”, t súng ngn n súng bn in, hi cay, bình xt hi… thm chí là áo chng n.

Không nhng vy, i âu, hn cng mang theo vài àm em thân thích nhm m bo cho bn thân. Trong thi gian này, Dng gp và bén duyên vi Hunh Th Hng, tc Hng “c”, sinh 1983, trú ti phng D Hàng Kênh, qun Lê Chân. C hai sng vi nhau ti 1 ngôi nhà ng Ngô Gia T, phng ng Lâm, qun Hi An. Và lý gii cho nhng bt minh v tài chính, Dng hay “khoe” c ngi “v” ã b i nc ngoài giúp .

Nhng biu hin áng nghi ng ca D Kim Dng ngay lp tc ã lt vào “tm ngm” ca lc lng CATP. Nhng Dng là mt k khôn ngoan, nên dù có thông tin thì vic thu gi các bng chng phm ti ca hn cng không phi là iu d dàng.

có th trit phá thành công nhóm, trong sut thi gian dài, các t trinh sát luôn luân phiên bám sát di bin ng ca D Kim Dng cùng nhng i tng có liên quan. n tm cui nm 2007, u nm 2008, khi thy Dng thng xuyên có nhng chuyn i ngn ngày, thm chí trong ngày vào TP. H Chí Minh cng nh i nc ngoài, mt phng án vây bt ã c vch ra.

D Kim Dng và tang vt v án.

Song là k cáo già, Dng dng nh cm thy có iu bt thng nên càng ngày hn càng thn trng trong tng nc i. Mi ln ra khi nhà, hn u mang theo v s và không bao gi quên dt theo “hàng nóng”. Vì vy k hoch bt Dng c xây dng mt cách thn trng, t m, m bo hai yu t an toàn và hiu qu.

Sau bao ngày ròng rã, cui cùng thi im bt D Kim Dng ã c quyt nh. Chiu 20-2-2008, trinh sát phát hin chic xe TUSCANI màu mà Hunh Th Hng hay i ang b lc lng cnh sát giao thông khu vc trung tâm thành ph. Thy xe mình b lp biên bn, Hng vi gi in cho Dng n can thip. Xác nh ây là thi c thích hp nht ct vó, các lc lng nhanh chóng có mt, mt phc, ch “cá ln” xut hin.

Nghe in thoi ca v, Dng cùng t lái xe riêng n “cu”. Khong 16h cùng ngày, hn va bc xung xe ã b lc lng công an bt gn. Tin hành khám xét khn cp ngi và xe, các lc lng thu gi ti ch 2 khu súng, 5 TD cùng nhiu tang vt có liên quan. Tip tc khám xét khn cp nhà ca Dng, c quan công an ã thu gi c 14.378,06 (khong 51.000 viên) gam ma túy tng hp dng viên; 390 viên nén ma túy tng hp ã c óng v cùng nhiu tang vt có liên quan n v án.

c bit ti nhng ni Dng hay lui ti, các lc lng còn thu gi 2 khu súng ngn cùng mt s n, 5 hp xt hi cay, 1 áo giáp chng n cùng các tang vt liên quan n vic tàng tr, vn chuyn và sn xut ma túy.

TRNG CÁT 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Ngi n b t y mnh vo ca t

Ngi n b t y mnh vo ca t

11:01 19/05/2020

R t v gieo rc t thn trng

R t v gieo rc t thn trng

21:48 08/04/2020