Hai anh em cng vo t

19:39 09/02/2020

u nm 2018, Phng CST ti phm v ma ty Cng an tnh Qung Ninh (PC04), nhn c nhiu ngun tin v mt i tng c tn l Th, thng xuyn hot ng mua, bn ma ty cho cc con nghin nm trong s cng nhn cc doanh nghip trn a bn TP Cm Ph v huyn Vn n.

Tin hành các bin pháp xác minh ngun tin, Phòng PC04 xác nh i tng “Th” chính là Bùi Thanh Dng, sinh 1987, t 1, khu 2, phng Cm Thnh, TP Cm Ph. ây là i tng tng b TAND tnh Qung Ninh tuyên pht 7 nm tù v ti Cp tài sn.

Dng không ch trc tip thc hin hành vi phm ti mua, bán ma túy mà còn lôi kéo ngi em rut là Bùi Thanh Tuyn (sinh 1989, cùng a ch trên, hin là công nhân Công ty TNHH Giám nh KCS, TP Cm Ph) tham gia vào hot ng ti ác này.

 Nhm a i tng ra trc ánh sáng pháp lut, Phòng PC04 ã phân công lc lng trin khai k hoch u tranh. Ngày 11-5-2018, t công tác ca Phòng PC04 phát hin Dng “Th” ang trên ng mang ma túy i bán cho các con nghin nên lp tc bám theo.

n 19h45’ cùng ngày, khi Dng ang ch mt con nghin n nhn ma túy, ti khu vc cng chào khu 2, phng Cm Thnh, TP Cm Ph thì b t công tác ca Phòng PC04 phi hp vi Công an phng Cm Thnh bt qu tang, thu trong ngi 1 túi nilon cha 50 gam ma túy (loi Methamphetamine).
ss

 Bùi Thanh Dng

Khám xét ni ca i tng, t công tác thu gi thêm 60 gam ma túy ca Dng “Th” và 0,183 gam ma túy ca Tuyn. Tng s ma túy thu gi ca hai anh em Dng và Tuyn trên 110 gam Methamphetamine.

Quá trình iu tra, Phòng PC04 Công an tnh Qung Ninh xác nh: Trc ó Dng ã lao vào hot ng buôn bán “cái cht trng” có iu kin gii cn nghin và kim tin tiêu xài.

u tháng 1-2018, Dng móc ni vi mt i tng có tên là Toàn ( Hi Phòng, không rõ a ch), mua 10 triu ng ma túy á em v s dng, s còn li chia l bán cho các con nghin khác.

n gia tháng 3-2018, thy vic “làm n” khá li lãi, Dng tip tc mua 80 gam ma túy á ca Toàn, sau ó mang v chia nh thành các túi, c lng bán vi giá t 150.000 ng n 500.000 ng cho khách.

ss

S ma túy tang vt thu gi

Nhng lúc vng, Dng in thoi nhà và a sn mt s gói ma túy cho Bùi Thanh Tuyn bán giúp khi có ngi gi in thoi, n hi mua. 

Mc dù không c chia li nhun do bán ma túy, nhng vi mong mun anh trai mình có thu nhp nhiu nên Bùi Thanh Tuyn rt tích cc trong vic bán ma túy cho các i tng nghin trên a bàn.

Ngày 18-10-2018, trên c s ni dung v án và cn c các tài liu trong h s ã c thm tra, xét hi, tranh tng ti phiên tòa, TAND tnh Qung Ninh ã tuyên pht Bùi Thanh Dng 20 nm tù, Bùi Thanh Tuyn 7 nm tù cùng v ti Mua bán trái phép cht ma túy.

Khc oàn

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Bng cp nh v phi v ng tri

Bng cp nh v phi v ng tri

09:22 03/03/2020

Siu la c thm nin

Siu la c thm nin

14:51 19/02/2020