• V 芍n 那m cui nm

  V 芍n 那m cui nm08:35 24/01/2020

  C芍ch y 23 nm, ng角y 29-1-1997, mt ng角y gi芍p Tt inh Su, mt v trng 芍n gy chn ng d lun xy ra tr那n a b角n Hi Ph辰ng. Tang chng, vt chng khng c車, v 芍n tng chng s b ch足m su bi th phm u l角 loi sng s, bit c芍ch i ph車 vi c芍c c quan bo v ph芍p lut. Song sut 2 nm r辰ng ki那n tr足 iu tra, truy x谷t, lc lng CST-CATP a v 芍n ra 芍nh s芍ng#

  Xem th那m

 • S芍t hi ngi t足nh v足 ghen tung

  S芍t hi ngi t足nh v足 ghen tung14:44 12/02/2020

  Tra ng角y 7-4-2019, mt s ngi dn khu 6, phng Quang Trung, TP Ung B赤, tnh Qung Ninh bt ng chng kin cuc truy s芍t xy ra sau ba ru ti nh角 anh Phm Cng H迄ng, sinh 1974, t 20A, khu 6.

  Xem th那m

 • Hai anh em c迄ng v角o t迄

  Hai anh em c迄ng v角o t迄19:39 09/02/2020

  u nm 2018, Ph辰ng CST ti phm v ma t迆y Cng an tnh Qung Ninh (PC04), nhn c nhiu ngun tin v mt i tng c車 t那n l角 Th, thng xuy那n hot ng mua, b芍n ma t迆y cho c芍c con nghin nm trong s cng nhn c芍c doanh nghip tr那n a b角n TP Cm Ph v角 huyn Vn n.

  Xem th那m

 • Truy bt nh車m cp ng角y gi芍p Tt

  Truy bt nh車m cp ng角y gi芍p Tt10:36 23/01/2020

  Na th芍ng trc Tt Nguy那n 芍n inh Hi, tr那n a b角n H角 Ni xy ra h角ng lot v cp t角i sn ca l芍i xe taxi khng ch khin cho d lun hoang mang m角 c芍nh trinh s芍t h足nh s ch迆ng ti cng thy ※cay mi§. T li khai ca b hi c迄ng thng tin, t角i liu thu thp bc u cho thy, hung th ra tay kh芍 liu lnh v角 manh ng. nhn nhim v, anh em trinh s芍t i trng 芍n ch迆ng ti u chung quyt tm ph芍 芍n trc Tt, ngi dn an tm 車n nm mi.

  Xem th那m

 • Si那u la lnh 芍n

  Si那u la lnh 芍n 17:59 15/01/2020

  Gia nm 2017, Cng an tnh Qung Ninh li那n tip nhn c n t gi芍c ca qun ch迆ng v h角nh vi la o ca Ng Th Lan Anh, sinh 1979, phng Cm Trung, TP Cm Ph, tnh Qung Ninh.

  Xem th那m

 • Phi thn xung ao vn khng tho芍t

  Phi thn xung ao vn khng tho芍t18:31 12/01/2020

  V角o cui nm 2007, xut hin mt nh車m i tng i xe m芍y chy h角ng 2, h角ng 3 v豕 v豕 khp c芍c tuyn ph, trong ngi lun c車 sn v kh赤 nh m tu, dao hoc kim r足nh ph n v角 角n ng i xe m芍y p, s dng TD t tin l角 xng n cp t角i sn. Th on ca ch迆ng rt tinh vi khi ki那n tr足 b芍m theo ※con mi§ n ch vng ri mi 谷p xe, h ho芍n ※辰i n kh車 tr§ hoc vu v ※cp chng ngi kh芍c§ 芍nh lc hng ngi i ng# Nh車m i tng n角y gy ra h角ng chc v cp tr那n a b角n th角nh ph, l角m nh hng n t足nh h足nh ANTT a phng.

  Xem th那m

 • Cho vay nng li - mt c vn ln li

  Cho vay nng li - mt c vn ln li18:23 12/01/2020

  Bng h足nh thc cho vay tin vi li sut cao h角ng th芍ng l角 3 ngh足n ng/1 triu ng tin vay/1 ng角y, tng ng l角 9%/1 th芍ng v角 108%/nm (cao gp 5,4 ln mc li sut cao nht quy nh ca B Lut Dn s), my nm qua, 角o Quang To, sinh 1980, s 16 足nh ng, phng ng Hi, L那 Chn, k hp ng cho mt s ngi vay tin thu li bt ch赤nh.

  Xem th那m

 • 3 ng角y truy l迄ng nh車m cn

  3 ng角y truy l迄ng nh車m cn 09:24 02/01/2020

  21h45 ng角y 6-4-2017, anh L.V.H., tr迆 ti TP. Nam nh, tnh Nam nh, i xe p in, ch con g芍i (sinh nm 2015), n u ng 114 Mc Th Bi, TP. Nam nh, tnh Nam nh, th足 b xe t mazda m角u , BKS 18A-07943 谷p s芍t, ng ra ng.

  Xem th那m

 • Truy tn hang

  Truy tn hang 17:41 25/12/2019

  n gi, khi nhc li v cp t芍o tn c芍ch y c chc nm, ch o角n Th To角n, ng Tri L, phng K那nh Dng, qun L那 Chn, vn thy bt ng trc s manh ng, liu lnh ca nh車m cp git. 車 l角 v角o 12h ng角y 4-9-2007, khi y ch To角n ang nh角 mt m足nh th足 bt ng c車 2 i tng (1 nam, 1 n) t u xng ti d赤 dao v角o c, 谷p ch a ch足a kh車a chic xe m芍y ang dng ngo角i ca. B tn cng bt ng, li c車 mt m足nh, mc d迄 tic ca nhng ch To角n vn phi a ch足a kh車a chic xe Wave BKS: 34F5 8405 cho ch迆ng.

  Xem th那m

 • B車c ng dy ma t迆y Lng Sn - Qung Ninh

  B車c ng dy ma t迆y Lng Sn - Qung Ninh17:38 18/12/2019

  u nm 2017, qua cng t芍c nghip v, Ph辰ng CST ti phm v ma t迆y Cng an tnh Qung Ninh (PC04) ph芍t hin mt s i tng c車 li那n quan n hot ng vn chuyn, mua b芍n tr芍i ph谷p ma t迆y t tnh Lng Sn v Qung Ninh ti那u th.

  Xem th那m

 • X車a nh車m chuy那n cp git ca ngi i tp th dc

  X車a nh車m chuy那n cp git ca ngi i tp th dc17:29 18/12/2019

  c車 tin ti那u x角i, 2 i tng Ho角ng Thanh T迄ng, sinh 1984 v角 Lu Cng Duy, sinh 1982, c迄ng phng Vn Sn, th x Sn (nay l角 qun Sn) d角n cnh cp git t角i sn ca ngi i tp th dc ti khu vc di trung tm th角nh ph...

  Xem th那m

 • T那n cp qu k lnh 芍n sau 3 nm ln trn

  T那n cp qu k lnh 芍n sau 3 nm ln trn09:10 14/12/2019

  L角 con 迆t trong gia 足nh c車 2 anh em, m mt sm, b li khng r l角 ai, hc ht lp 9, Phm Vn Hip, sinh 1986, i 8, thn Bc Phong, x Kin Thit, Ti那n Lng, bc v角o i t足m k sinh nhai. Ng tng cuc sng khn kh車, thit th辰i ng t tm b谷 s gi迆p cho y c車 quyt tm, ngh lc vn l那n, chm ch l角m n, ai d豕 hn li nhanh ch車ng b ti那m nhim nhng th車i h, tt xu. ri nm 22 tui, Hip ch赤nh thc sa v角o v辰ng lao l vi bn 芍n 36 th芍ng t迄 giam do T辰a 芍n Nhn dn huyn Ti那n Lng tuy那n pht v ti cp git t角i sn.

  Xem th那m

 • Chi那u ※c§ ca n nhn vi那n m芍t-xa

  Chi那u ※c§ ca n nhn vi那n m芍t-xa10:11 12/12/2019

  c車 khng 赤t ng m角y ru v足 ham ca l m角 phi ※ngm b h辰n l角m ngt§ khi sp by ca c芍c n nhn vi那n massage. Chi那u ※c§ ca nhng c g芍i massage n角y l角 phi hp ※ni cng, ngoi k赤ch§ trm cp tin cu kh芍ch.

  Xem th那m

 • L角m gi chng t chim ot gn 17 t ng ca ngn h角ng

  L角m gi chng t chim ot gn 17 t ng ca ngn h角ng10:30 04/12/2019

  Ng角y 11-1-2018, Ph辰ng Cnh s芍t Kinh t - Cng an tnh Qung Ninh (PC03) tip nhn ngi phm ti ra u th迆 i vi L那 Th Th迆y Hng, sinh 1981, t 3 khu 1, phng Ka Long, TP M車ng C芍i, k to芍n ki那m th qu Ph辰ng Giao dch Tr角 C, Ngn h角ng Nng nghip v角 Ph芍t trin nng thn, Chi nh芍nh M車ng C芍i (Agribank M車ng C芍i).

  Xem th那m

 • Nut khng tri...

  Nut khng tri... 09:32 28/11/2019

  thu li bt ch赤nh t vic mua b芍n h車a n tr芍i ph谷p GTGT, th芍ng 1-2015, Trng Th角nh Lun, sinh 1988, thn Dng Ph迆, x An H辰a, huyn An Dng, mua li Cty TNHH Kim kh赤 Kim Th角nh Ph芍t (Cty Kim Th角nh Ph芍t), c車 tr s s 883 ng 5/6 H迄ng Vng, Hng B角ng, chuy那n kinh doanh st, th谷p..., do ng Vn Chin ( thn Kim nh, x i c, huyn Kim Th角nh, Hi Dng) ng t那n Gi芍m c t mt ngi t那n Tun (khng r lai lch, a ch). T y, Lun trc tip qun l con du, h車a n, ng ra tin h角nh giao dch h車a n khng ca Cty.

  Xem th那m

 • 芍nh con n t vong, vt x芍c phi tang

  芍nh con n t vong, vt x芍c phi tang09:34 27/11/2019

  Ng角y 18-9-2018, ngi dn ph芍t hin ti rnh tho芍t nc gi芍p v辰ng cua QL18A, thuc a phn thn 3, x Cm Hi, TP Cm Ph, tnh Qung Ninh c車 x芍c mt nam gii ang trong thi k phn hy.

  Xem th那m