Hon thnh tuyn b tng Khu th cu Ro 2

17:24 22/03/2020

Theo Ban qun l d n u t xy dng cc cng trnh nng nghip v PTNT Hi Phng, tuyn b tng Khu th cu Ro 2 thuc a bn phng Vnh Nim (qun L Chn) va c u t hon thnh a vo s dng phc v cng tc phng chng thin tai trc ma bo l nm 2020.

Vic hoàn thành a vào s dng tuyn ê trên góp phn hoàn thin, kiên c hóa tuyn ê t Lch Tray nhm n nh lâu dài, bo m an toàn ê iu, phòng chng lt bão, hn ch ngp lt khu vc ni thành, ng thi khai thác hiu qu din tích bãi bi hoang hóa ven sông phát trin ô th, ci thin cnh quan môi trng thành ph.  

Công trình dài hn 1 km, on t K23+160- K24+118 c p t thân ê cao trình 3 m, h s mái 3 m, làm tng bê tông ct thép cao trình nh tng (+4 m), x lý bng cc bê tông ct thép.

Công trình có tng mc u t gn 60 t ng t ngun kinh phí bi thng D án Khu ô th cu Rào 2. ây là gói thu iu chnh b sung thuc D án u t xây dng công trình kiên c hóa và iu chnh cc b hng tuyn ê t Lch Tray t cu An ng n cu Rào.

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha