Huyn An Dng: Ct T Lch Tray phc v thi cng xy mi cng Hong Lu

17:27 22/03/2020

Cng ty TNHH MTV Khai thc Cng trnh thy li An Hi (n v ch u t) va c UBND thnh ph cho php tin hnh o ct phc v thi cng cng trnh sa cha cng Hong Lu ti K3+050 T Lch Tray, x Hng Phong (huyn An Dng).

Cng Hoàng Lâu c xây mi li nhm thc hin tt chc nng tiêu thoát nc cho Khu công nghip Sài Gòn-Hi Phòng và các khu dân c lân cn trên các xã Hng Phong, An Hòa, Lê Li.

Cng c xây mi có khu 2 ca, kích thc mi ca (2,5x3,2 m), chiu dài bn áy cng 19,15 m, cao trình áy cng -1,5 m, cao trình an cng +2m, tng cánh cng bng bê tông ct thép M 250, b tiêu nng, sân cng.

n v tin hành thi công công trình
n v tin hành thi công công trình

Công trình có tng mc u t hn 4,2  t ng t ngun b sung vn iu l cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thy li An Hi. Công ty CP T vn u t xây dng Phúc Thành trúng thu thi công, phn u hoàn thành a vào s dng trc ngày 31-5-2020. 

ây là mt trong nhng công trình ê iu, phòng chng thiên tai c ci to, sa cha trc mùa bão l nm 2020 ca huyn An Dng.

 TRUNG KIÊN 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha