Huyn Ct Hi ra qun dn v sinh cc vnh thuc qun o Ct B

08:03 19/12/2019

Huyn Ct Hi va t chc ra qun dn v sinh mi trng trn cc vnh thuc qun o Ct B, thu ht s tham gia ca hn 200 cn b, cng nhn vin chc, lc lng v trang, on vin thanh nin, nhn dn cng cc doanh nghip kinh doanh dch v trn a bn.

 

Các lc lng tham gia dn rác
Các lc lng tham gia dn rác

Theo ó, các n v tham gia dn v sinh môi trng trên khp các vnh thuc qun o Cát Bà. Chng trình nhm tuyên truyn giáo dc giúp nâng cao nhn thc, thay i hành vi ca cng ng v quyn và ngha v bo v môi trng, to s chuyn bin tích cc c v nhn thc và hành ng trong mi tng lp nhân dân, trong mi hành vi ng x có vn hóa và thân thin vi môi trng.

Các
Các n v tham gia dn rác thi nha ti các vnh thuc qun o Cát Bà

Các lc lng ã tham gia thu gom rác ti khu vc: Ba trái ào, bãi bin khu vc Vin nghiên cu thy sn bn Bèo, khu vc Cát Da 1,2 , khu vc Nam Cát, Vn Bi, Tai Kéo, Tháp Nghiêng… tham gia vt rác trên vnh Lan H, vnh Bn Bèo và các bãi cát khác.

Vi tinh thn trách nhim cao, các thành viên trong oàn ã thu gom khi lng ln rác thi, nht là các phao xp, chai l và các sn phm nha dùng mt ln Công ty qun lý công trình công cng và dch v ô th Cát Hi, cùng Ban qun lý các vnh tp kt vn chuyn v khu vc tiêu hy.

Trong thi gian ra quân dn dp, nhiu bãi cát ã sch s, tr li v p t nhiên vn có cho các vnh thuc qun o Cát Bà.

TG

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha