Huyn Tin Lng xy dng 3 khu cch ly tp trung phng chng dch COVID- 2019

08:55 26/03/2020

l thng tin c lnh o huyn Tin Lng bo co ti bui lm vic ca ng ch L Khc Nam- y vin Ban Thng v Thnh y, Ph Ch tch UBND TP vi Ban Thng v Huyn y Tin Lng v cng tc phng chng dch COVID-19 vo sng 26-3.

Theo ó, Huyn y, UBND huyn Tiên Lãng ã la chn 3 im cách ly tp trung ti huyn áp ng ti a là 211 ngi  gm: Nhà ngh New nm trên trc ng 212 xã Quang Phc (có 26 phòng, 42 ging); tr s UBND xã Tiên Hng c có 19 phòng và 75 ging và tr s UBND xã Tiên Tin c có 19 phòng và 94 ging. n thi im hin ti, huyn ã sn sàng có th tip nhn cách ly tp trung là 117 ngi ti 2 im nhà ngh New và tr s UBND xã Tiên Tin. 

Báo An ninh Hi Phòng tip tc cp nht thông tin   

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha