Interpol cnh bo v nguy c an ninh mng

16:25 08/10/2017

V Interpol World 2017 l s kin c d lun quan tm nn nhng tuyn b v pht biu ti y u c gii chuyn mn ch , nht l khi Ch tch Interpol cnh bo, cng vi nhng li ch t qu trnh ton cu ha, cch mng cng ngh v khng gian mng xuyn bin gii, th gii cn phi i mt vi nhng mi e da ti phm v khng b do cc i tng xu li dng s thun tin, linh hot v kh nng n danh m cng ngh cao mang ti cho ngi s dng.

Cnh báo này c ông Mnh Hoành V (nguyên Th trng B Công an Trung Quc) cp khi phát biu ti l khai mc Interpol World 2017 Singapore hôm 4-7.

Ch tch Interpol Mnh Hoành V hy vng, th gii s an toàn hn bng vic áp dng các sáng kin và cách thc tip cn mi. Và vic này din ra trong bi cnh v tn công mng toàn cu hi tháng 5 va qua ca mã c tng tin WannaCry cho thy rõ s tinh vi và kh nng phá hoi ca ti phm công ngh khi có ti 200.000 máy tính ti hn 150 quc gia b nh hng.

Ch tch Interpol Mnh Hoành V.

Vi ch "Thúc y các sáng kin mi nhm gii quyt nhng thách thc an ninh trong tng lai", Interpol World 2017 (t 4 n 7-7) ã thu hút hn 10.000 i biu là lãnh o lc lng Cnh sát ca 190 quc gia thành viên Interpol.

y viên Châu Âu ph trách v an ninh Julian King cng va cnh báo, Liên minh Châu Âu (EU) phi tng cng kh nng phòng th chng li các cuc tn công mng.

ng thi cho bit, EU s chi 10,8 triu euro cho 14 quc gia EU tng cng lc lng ng phó v mng sau v tn công mng toàn cu quy mô ln xy ra mi ây và cng nh v tn công WannaCry chng t, e da mng mà chúng ta phi i mt ang ngày càng nghiêm trng hn.

Theo ông Julian King, bên cnh khon chi b sung cho các trung tâm quc gia ng phó v an ninh mng, cn tng cng s ng h cho Cc Ti phm mng thuc Europol. Europol cho bit v tn công ca virus Petya có sc hy dit quy mô ln nh virus tng tin WannaCry, nhng tinh vi hn.

Tng Th ký NATO Jens Stoltenberg cho bit, NATO ch trng tng cng bo v an ninh mng, trong khi các nc thành viên mun có nhng phn ng tp th trc mt cuc tn công mng nhm vào mt nc thành viên.

Chính ph Anh cnh báo, sn sàng dùng bin pháp quân s, bao gm vic iu binh và tin hành các cuc không kích, áp tr nhng tin tc nc ngoài tn công mng nhm vào "x s sng mù".

B An ninh mng Australia cng ã quyt nh thành lp n v an ninh mng m rng tn công mng nhm vào các th lc thù ch nc ngoài. Ban u, n v này s có 100 nhân viên và tng dn lên 900 ngi trong 10 nm ti. Th tng Malcolm Turnbull tng tuyên b, mt n v nh vy s có nhng óng góp có giá tr cho n lc làm yu s kim soát ca các tay súng thánh chin ti Syria và Iraq.

Chun tng Marcus Thompson cho bit, n v này s c chia thành ba nhóm nhm bo v c s h tng quân s ca Australia và phát ng tn công các mc tiêu nc ngoài.

Công ty chuyên ánh giá ri ro t tn công mng Cyence cho bit, riêng thit hi v kinh t t các v tn công ca virus Petya và t virus WannaCry i vi các doanh nghip trên th gii có th lên ti 8 t USD. iu này cho thy nguy c tn tht ln mà các doanh nghip trên th gii phi i mt trc s gia tng các cuc tn công mng trong thi gian gn ây.

Theo các chuyên gia, cuc tn công ca virus Petya ã s dng phn mm xóa cc mnh khin không th phc hi d liu b mt. "ó là máy xóa d liu ngy trang thành mã c tng tin. Nhng k tn công không có ý nh ly tin t cuc tn công này", hãng Reuters dn nhn nh ca Tng giám c Tom Kellermann ca Công ty Strategic Cyber Ventures.

y viên Châu Âu ph trách v an ninh Julian King

Công ty cung cp dch v chng virus và an ninh mng a quc gia Kaspersky Lab cho rng, các v tn công mã c òi tin chuc mi ang có xu hng gia tng và th phm gây ra v tn công mng toàn cu mi ây không phi là bin th ca ransomware Petya nh các thông tin trc ó.

Các chuyên gia khng nh, ây không phi là bin th ca ransomware Petya, mà là mt ransomware mi cha tng xut hin và Kaspersky Lab t tên cho ransomware mi này là "NotPetya" hay "ExPetr".

Ngày 4-7, Chính ph c cho bit, nc này hin là mc tiêu ln ca các hot ng do thám và tn công mng do nc ngoài thc hin. Tuyên b này c a ra da trên bn báo cáo thng niên (dài 339 trang) ca C quan An ninh c (BfV). B trng Ni v c Thomas de Maiziere khng nh, Chính ph vn ang phi hp cht ch vi toàn ngành công nghip có th bo v hiu qu các công ty, doanh nghip ca nc này..

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha