Kim tra t xut c s kinh doanh karaoke im Hn s 87, l 27 L Hng Phong (Ng Quyn): Vn vi phm lnh tm dng hot ng

12:54 23/03/2020

Thc hin ch o ca UBND TP ti cng vn s 587/VP-VX ngy 16-3 v ch o ca CATP ti cng vn s 398/CAHP-PC06 v vic tm dng hot ng cc c s dch v, khu vui chi gii tr, cc im di tch, khu danh lam thng cnh trn a bn thnh ph n ht thng 3-2020, ti 22-3, i Cnh st iu tra ti phm v ma ty C Cng an qun Ng Quyn phi hp vi Cng an phng ng Kh kim tra t xut qun karaoke im Hn 87, l 27 L Hng Phong, phng ng Kh, qun Ng Quyn, do b Phm Th H., sinh 1975, ng k thng tr 213 ng ng Kh, qun Ng Quyn, lm ch.

Ti thi im kim tra, ch c s vng mt, qun lý c s là Phm Duy Kh., sinh 1991, s 8/42/430 Trn Nguyên Hãn, Nim Ngha, qun Lê Chân. C quan chc nng phát hin có 3 phòng ang có khách hát vi 21 khách và 1 ngi chnh nhc. 6 ngi không xut trình c giy t tùy thân; 4 nhân viên n ca c s không có hp ng lao ng.

C s kinh doanh karaoke im Hn có xut trình giy t liên quan v giy phép kinh doanh, giy chng nhn ng ký kinh doanh, h s công tác PCCC, giy chng nhn iu kin an ninh, trt t. Trong quá trình kim tra không phát hin vi phm v s dng cht ma túy.

Công an phng ông Khê mi ch c s kinh doanh karaoke im Hn lên làm vic

Sáng 23-3, Công an phng ông Khê ã mi bà Phm Th H., lên tr s làm vic. Ti ây, bà H. tha nhn nhng sai phm ca c s karaoke im Hn 87 do mình làm ch. ng thi cho bit, mc dù bn thân ã nhn thc c ý ngha quan trng ca công tác phòng, chng dch Covid - 19 i vi các c s kinh doanh karaoke và ký cam kt vi CAP ông Khê v vic tm dng hot ng n ht tháng 3-2020 nhng do buông lng giám sát, không qun lý sát sao nhân viên, giao toàn b hot ng qun lý ca c s cho Phm Duy Kh. hn 1 nm nay nên ã xy ra s sai phm trên… Bà Phm Th H cng cam kt s không tái  din vi phm.

V vic ang c c quan chc nng x lý theo quy nh ca pháp lut.

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha