Li那n minh chu u chuyn 12 tn qun 芍o bo h ti Trung Quc

15:30 02/02/2020

Trong cuc chin chng chng mi ca virus corona (2019-nCoV), Li那n minh chu u (EU) chuyn 12 tn qun 芍o bo h y t ti Trung Quc.
Nhân viên y t chm sóc bnh nhân viêm ng hô hp cp do chng virus corona mi ti bnh vin Trùng Khánh, Trung Quc, ngày 1/2/2020. (nh: THX/TTXVN)

Sau khi Trung Quc ngh h tr cho cuc chin chng chng virus corona mi, Trung tâm iu phi trong tình hung khn cp (ERCC) thuc y ban châu Âu ã thông báo ti các nc thành viên EU và sau ó ã tip nhn c tng cng 12 tn bo h y t. Hin s hàng này ã c vn chuyn ti Trung Quc.

Trc ó, c ã chuyn 10.000 b trang phc bo h y t ti thành ph V Hán, tnh H Bc ca Trung Quc  h tr lc lng chc nng nc này trong quá trình trin khai, ng phó vi chng mi virus corona vùng tâm dch.

Liên quan tình trng dch bnh c, trong s 124 hành khách (gm 100 ngi c, 22 ngi Trung Quc, 1 ngi M và 1 ngi Romania) va c ón bng máy bay quân s t V Hán tr v, 11 trng hp nghi ng ã c chuyn thng ti bnh vin i hc Frankfurt kim tra, trong ó có 1 trng hp phi làm xét nghim i vi virus corona mi do có hin tng ho, khó th.

11 ngi này ã c cách ly ngay trên máy bay. Nhng trng hp khác c a bng các xe buýt ti mt c s ca quân i liên bang Germersheim (bang Rheinland-Pfalz) cách ly, theo dõi trong vòng 2 tun.

Hin, s ngi c xác nhn nhim bnh c là 8 ngi, trong ó 7 trng hp là nhân viên công ty ph tùng ôtô Webasto Bayern và trng hp còn li là con ca mt trong 7 ngi này.

Trong khi ó, các thông tin cp nht cho bit trng hp nhim virus 2019-nCoV u tiên Tây Ban Nha c xác nhn là mt ngi c khi ngi này ã tip xúc trc ó vi mt ngi c ã b virus.

Ngi này hin ang c cách ly, iu tr và theo dõi trên o La Gomera, thuc qun o Canary ca Tây Ban Nha./.

 
Theo Vietnam+
T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha