Lin tip kim tra v x l kinh doanh s dng tri php kh N20

14:53 22/03/2020

Thc hin K hoch ca CATP v vic tng cng tuyn truyn, qun l v x l vi phm lin quan n sn xut, kinh doanh s dng tri php kh N20, thi gian qua, lc lng Cnh st QLHC v TTXH - Cng an huyn Thy Nguyn lin tip vn ng giao np, kim tra v x l nghim cc trng hp vi phm.

C th, vào ngày 13-3, i phi hp vi Công an xã An L vn ng Bùi Vn Sn, sinh 1992, xã An L, Thy Nguyên giao np 24 bình cha khí N20 (khí  ci).

Tip ó, 22h cùng ngày, ti tnh l 359, thuc xã An L, i Cnh sát QLHC v TTXH phi hp vi i CSGT - trt t và c ng, Công an huyn tin hành dng và kim tra xe ô tô do Bùi Vn Duy, sinh 1995, phng Nim Ngha, qun Lê Chân, iu khin.

Qua kim tra, t công tác phát hin trên xe ch 10 bình khí N20 không có giy t chng minh ngun gc. Qua u tranh, Duy khai nhn mua ca mt i tng ng Giang, qun Ngô Quyn. i Cnh sát QLHC v TTXH - Công an huyn phi hp vi Công an qun Ngô Quyn tip tc kim tra, phát hin thêm 23 bình khí N20 trên xe ô tô trc ca nhà. oàn kim tra ã lp biên bn tm gi xe ô tô và s bình khí N20 trên x lý theo quy nh.

S bình khí N20 b lc lng Công an huyn phát hin, thu gi

n 2h15 ngày 14-3, ti quán karaoke New, thôn Bc, xã Phc L, huyn Thy Nguyên, i Cnh sát TTP v ma túy phi hp vi i Cnh sát QLHC v TTXH - Công an huyn và lc lng Công an xã Phc L, kim tra, bt qu tang 2 nhóm gm 19 i tng ang có hành vi s dng trái phép cht ma túy.

Tang vt thu gi 0,11 gam ma túy Ketamine cùng các dng c s dng trái phép. C quan CST - Công an huyn ã khi t v án, khi t b can 3 i tng iu tra, x lý nghiêm v hành vi “T chc s dng trái phép cht ma túy”.

Trc ó, i Cnh sát QLHC v TTXH - Công an huyn cng liên tip kim tra, x lý nghiêm các trng hp vi phm sn xut, kinh doanh s dng trái phép khí N20. in hình nh vào ngày 1-3, qua kim tra, i phát hin ti quán nhà ca Chu Xuân Tin, sinh 1984, thôn Bc, xã Phc L, huyn Thy Nguyên, 20 bình khí N20 không rõ ngun gc.

Cùng ngày, qua vn ng, i ã tip nhn 3 bình khí N20 do anh Nguyn Vn Ho, sinh 1989, là ngi qun lý quán karaoke Hà Linh 123, thôn Bc, xã Phc L, giao np.

THY NGUYÊN

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha