Li cm t

  21:13 02/02/2020

  Gia nh chng ti xin trn trng gi li cm t ti:

  ng y Công an Trung ng; lãnh o B Công an; lãnh o các c quan, n v lc lng v trang trên a bàn thành ph Hi Phòng; gia ình ng chí Thng tng Nguyn Vn Thành, y viên Trung ng ng, Th trng B Công an; lãnh o các cc, v, vin, hc vin, c quan thuc B Công an; lãnh o công an các tnh, thành ph; Thành y, HND, UBND, y ban MTTQ Vit Nam thành ph Hi Phòng;  các s, ban, ngành thuc thành ph Hi Phòng; ng y, HND, UBND, y  ban MTTQ Vit Nam qun Hi An và các qun, huyn thuc thành ph Hi Phòng; cp y, chính quyn phng ng Hi và các xã, phng thuc thành ph Hi Phòng; các ban liên lc truyn thng; Hi cu sinh viên D29 Hc vin ANND; D23 Hc vin CSND; h hàng ni ngoi, các gia ình thông gia, liên gia; bà con làng xóm cùng bn bè thân hu gn xa ã gi in chia bun, gi vòng hoa ving, n phúng ving và tin a chng, cha, ông ca chúng tôi là c Lê Khc Thin, sinh nm 1951, t trn ngày 30-1-2020 (tc ngày 6 tháng Giêng nm Canh Tý), hng th 70 tui, v ni an ngh cui cùng.

  Trong quá trình t chc tang l có iu gì s sut, gia ình mong nhn c s thông cm và lng th.

  THAY MT GIA ÌNH

  Qu ph

  Ngô Th Trâm

  Các con trai

  Lê Khc Hân

  Lê c Thun

  Lê Trung Sn

  T kha:
  Bnh lun ca bn v bi vit...

  captcha

  tin bi cng chuyn mc:

  TIN BUN

  TIN BUN

  06:08 31/01/2020

  Li cm t

  Li cm t

  18:07 30/12/2019

  Tin bun

  Tin bun

  11:06 29/12/2019

  TIN BUN

  TIN BUN

  19:06 27/12/2019

  TIN BUN

  TIN BUN

  10:05 05/11/2019

  Tin bun

  Tin bun

  19:29 24/09/2019