La bn khu trang, chim ot hn 600 triu ng

10:48 26/03/2020

Ngy 25-3, C quan CST- Cng an tnh Hi Dng cho bit, ra quyt nh khi t v n, khi t b can i vi ng Th Bch Thy, tr ti phng Trn Ph, thnh ph H Giang, tnh H Giang iu tra v hnh vi La o chim ot ti sn.

i tng Thùy ti c quan iu tra

Trc ó, do nhu cu s dng khu trang trong t phòng dch Covid-19 tng cao, u tháng 2-2020, anh Bùi Công Nam, trú ti xã Yt Kiêu, huyn Gia Lc, tnh Hi Dng và anh Ngô Ngc ông, xã Vn Phái, huyn C Yên, tnh Thái Nguyên có ý nh mua khu trang y t vi s lng ln buôn bán. Qua mng xã hi, anh Nam và ông có quen bit Thùy và nh nhp h ngun hàng khu trang.

Qua trao i mua bán, anh Nam và anh ông ã tin tng chuyn s tin 1.376.000.000 ng cho Thùy. Sau khi nhn tin Thùy hn thi gian và a im giao hàng nhng sau ó vin nhiu lý do trì hoãn vic giao hàng. Thùy còn chuyn li mt phn tin gi “lòng tin”.

Tuy nhiên, n ngày 18-2, sau nhiu ln hn nhng Thùy vn không giao hàng, anh Nam và anh ông nghi ng b Thùy la o nên ã ti c quan Công an trình báo. C quan CST Công an tnh Hi Dng ã tin hành iu tra, xác minh v vic và làm rõ hành vi la o là ng Th Bích Thùy. Qua u tranh Thùy ã khai nhn hành vi la o chim ot s tin 654.000.000 ng.

Hin C quan CST- Công an tnh tip tc iu tra, x lý theo quy nh pháp lut.

THY NGUYÊN

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha