Mang xe 2 xe t ca hp tc x i cm c

15:39 04/03/2020

Gia nm 2018, ti Hp tc x dch v vn ti Hng Vn, tr s ti s 41 t 6, phng Cm Ty, TP Cm Ph, tnh Qung Ninh xy ra v ng tri khi Ban ch nhim pht hin 2 chic t mua bng tin vay ca ngn hng (tr gi gn 2 t ng) bng dng thuc quyn s hu ca cc ch khc. Khi hi ngi trc tip qun l 2 chic xe trn l Trn Mnh Dng, sinh 1987, phng Cm Sn, Cm Ph, Ban Ch nhim Hp tc x Hng Vn mi git mnh v l

Ngay sau khi v vic v l, Hp tác xã Hng Vân ã trình báo Công an TP Cm Ph tin hành iu tra. H s th hin: vào ngày 18-5-2017, Trn Mnh Dng là xã viên Hp tác xã Hng Vân có thc hin hp ng góp vn s tin là 396 triu ng HTX ng tên vay Ngân hàng Thng mi c phn Quân i (TMCP)- Chi nhánh Qung Ninh s tin 1.583.000.000 ng mua 2 chic xe ô tô nhãn hiu Ford Transit loi 16 ch, tr giá 1.979.000.000 ng kinh doanh vn ti khách.

Sau khi mua xe, THX Hng Vân làm th tc ng ký 2 xe ô tô trên mang BKS 14B-027.91 và 14B-027.94, ng thi giao cho Dng qun lý, s dng khai thác.

Theo ó, hai bên tha thun là Dng có trách nhim tr tin gc và lãi cho Ngân hàng TMCP Quân i- Chi nhánh Qung Ninh ti khi nào ht n Ngân hàng thì HTX s hoàn tr s tin vn góp cho Dng.

ss

i tng Dng ti c quan iu tra

Quá trình qun lý, s dng, Dng ã ny sinh ý nh chim ot 2 chic xe trên nên ã thuê mt i tng (không rõ lai lch, a ch) làm gi 2 giy chng nhn ng ký xe mang tên Dng.

Ngày 3-11-2017, sau khi có giy ng ký xe gi, Dng a chic xe ô tô BKS -027.91 n cm cho anh Ngô Doãn Hùng, th xã Qung Yên, tnh Qung Ninh ly s tin 400 triu ng.

n tháng 12-2017, Dng cm tip chic xe ô tô BKS 14B-027.94 cho anh Hùng ly s tin 500 triu ng chi tiêu cá nhân. Khi ht hn cm c, do không có tin tr li cho anh Hùng chuc xe nên Dng ánh liu bán t 2 chic xe và nhn thêm 250 triu ng cùng 1 chic xe máy BKS 14K8-3544 (tr giá 15 triu ng). Tng s tin Dng ã nhn ca anh Hùng là 1.165.000.000 ng và ã tr cho anh 55 triu ng tin lãi phát sinh.

ss

i tng Dng (gia) và chic xe ô tô cm c

Mt thi gian sau, do mun ly li 2 xe ô tô trên nên Dng ã gp hai anh Trn Vn Hng và Trn Anh Toàn cùng phng i Yên, TP H Long là ch hiu cm Anh Toàn, tha thun vi các anh này s cm li 2 xe mà Dng ã bán cho anh Hùng vi s tin 1,2 t ng.

Ngày 3-3-2018 sau khi hai anh Hng và Toàn ng ý, Dng a h n nhà anh Hùng chuc li xe nhng Hng và Toàn ch có 600 triu nên anh Hùng ch cho chuc li 1 chic xe ô tô BKS 14B-027.91 vi s tin 590 triu ng. Hai anh Hng và Toàn nhn cm xe và a s tin 10 triu ng còn li cho Dng nh ã tha thun trc ó.

Ngày 21-6-2018, sau khi v vic b Ban ch nhim HTX Hng Vân phát hin truy hi, Trn Mnh Dng không còn tin chuc xe ã buc phi n c quan công an u thú.

Ngày 28-11-2018, cn c vào hành vi phm ti ca ng s, TAND tnh Qung Ninh ã tuyên pht Trn Mnh Dng 12 nm tù v ti Lm dng tín nhim chim ot tài sn, 3 nm tù v ti S dng tài liu gi ca c quan, t chc, buc b cáo phi chp hành hình pht chung cho c hai ti là 15 nm tù, ng thi phi tr 520 triu ng cho anh Ngô Doãn Hùng và 544 triu ng cho hai anh Trn Vn Hng và Trn Anh Toàn.

Khc oàn

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Bng cp nh v phi v ng tri

Bng cp nh v phi v ng tri

09:22 03/03/2020

Siu la c thm nin

Siu la c thm nin

14:51 19/02/2020

St hi ngi tnh v ghen tung

St hi ngi tnh v ghen tung

14:44 12/02/2020