Mi thng 4 triu, cha bao gi ngi Vit s hu t d dng n th

13:00 18/05/2020

Nu mi thng bt i mt ba nhu, ngi tiu dng Vit Nam c th s hu t cho ring mnh v c gia nh.

Mua ô tô tr góp “li ng”

Anh Hoàng Quang Tun, mt nhip nh gia ti Hà Ni ang tìm mua cho mình mt chic xe vi chi phí hp lý va di chuyn cá nhân, va a gia ình i li trong lúc cn thit và cng ch theo mt s vt dng, máy móc trong ngh mà không b nh hng bi thi tit.

Theo anh Tun, mt chic xe nh gn s là la chn hp lý nht vì nó có th giúp anh di chuyn linh hot trong ph, tránh ma nng và tin li cho vic mang vác thit b khi i làm. Xe hi cng là phng tin an toàn hn cho nhng chuyn i dã ngoi cui tun ca gia ình.

Ngay t khi còn là sinh viên ca trng i hc Sân khu in nh, anh Tun ã quen vi vic mua sm các trang thit b nh laptop, máy nh hay ng kính thông qua hình thc tr góp. Theo anh Tun, vic mua sm tr góp nói chung cng là mt cách tiêu dùng thông minh vi nhiu u im. Vi nhng ngi có tim lc tài chính không quá mnh, tr góp là mt phng án hp lý khi không cn ti tài sn m bo th chp.

Áp lc tài chính cng không còn là vn quá ln trong quá trình tr n sau này, bi nhiu ngân hàng cho phép thi gian vay vn t vài tháng n hàng chc tháng, tu thuc vào giá tr mt hàng mua sm.

Mt li ích khác ca vic mua hàng tr góp là ngi dùng hoàn toàn có th s hu nhng món hàng mong mun sm hn, tc c s dng và tri nghim nhiu hn, lâu hn so vi vic mua t sau khi i tích vn. “Sm s hu các thit b cn có ã giúp công vic ca tôi tr nên n gin và trn tru hn, các thit b mi c mua sm úng lúc cng có óng góp không nh vào vic nâng cao cht lng công vic và cuc sng”, anh Tun chia s.

“Bt mt ba nhu, tu luôn ô tô”

Vi d nh mua ô tô, anh Tun tip tc tìm hiu v các chng trình tr góp hin có trên th trng. Khi thanh toán tr góp, anh Tun va có th s hu xe sm, va có th dành dm tin cho các công vic khác ca cá nhân và gia ình. Tuy không th ph nhn li ích ca vic tr góp, anh Tun cng cho bit ngi mua cn xem xét k lng v lãi sut tr góp, nht là vi nhng món hàng có giá tr ln nh xe hi.

Sau khi lt Facebook, nhip nh gia Hà Ni tình c c c thông tin qung cáo t VinFast vi chng trình “Mi tháng 4 triu, rinh xe hàng hiu” và ngay lp tc b bt ng. “Th này thì mi tháng ch cn bt i mt ba nhu ti bn là xong”, anh Tun vui mng cho bit.

Khi tham gia chng trình này, nhng khách hàng nh anh Tun c min phí hoàn toàn lãi sut trong 2 nm u tiên, vi mc vay ti a lên ti 70% giá tr xe. Chi phí 30% ban u cho chic Fadil ch hn 120 triu ng. Trong sut 2 nm u tiên, mi tháng anh ch phi óng t 4 triu tin gc vay. K t nm th 3 tr i, anh c VinFast bo lãnh mc lãi sut không vt quá 10,5%/nm.

Trong trng hp lãi sut th ni trên th trng cao hn mc 10,5%/nm, VinFast s h tr chi tr phn lãi sut chênh lch cho ngân hàng. Nu t nm th 3 tr i, lãi sut th ni trên th trng thp hn mc 10,5%/nm, ngân hàng s áp dng mc lãi sut thp hn này cho khách.

Chng trình không ch áp dng cho mu Fadil, mà c VinFast áp dng cho c 2 dòng xe Lux cao cp. c bit trong tháng 5, VinFast ang trin khai mt lot chng trình kích cu hp dn. Trong ó, giá xe Lux A2.0 ch còn t 896 triu ng, Lux SA2.0 ch t 1,322 t ng, và Fadil ch t 373 triu ng nu khách hàng thanh toán 100% khi mua xe. Vi tr góp, mc giá tng ng dành cho Lux A2.0, Lux SA2.0 và Fadil ln lt là 1,009 t ng, 1,48 t ng và 415 triu ng.

c bit, VinFast cng ang kt hp vi công ty Smart Solution thuc Tp oàn Vingroup trin khai chng trình “i c ly mi” mang tính t phá, ln u tiên xut hin trên th trng Vit Nam. Theo ó, khách hàng ang s hu ô tô ca bt k thng hiu nào u có th i sang xe VinFast nhn thêm nhiu u ãi hp dn nh tng thêm tin khi mua xe, s dng voucher ca Vinhomes mua xe VinFast, min phí gi xe ti Vincom, Vinhomes…

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha