M ghi nhn ca t vong u tin l tr em do COVID-19

17:41 25/03/2020

Ngy 24/3, Th trng thnh ph Los Angeles Eric Garcetti, thuc bang California, M xc nhn mt trng hp tr em u tin t vong do dch bnh COVID-19 ti thnh ph ny.

Bnh nhân trc ó có tình trng sc khe tt. ây là ca t vong là tr em u tiên do virus SARS-CoV-2 ti M và là ca th ba trên th gii tui này. Hin danh tính và gii tính ca bnh nhân cha c công b.

Nhân viên y t ly mu bnh phm xét nghim COVID-19 ti San Francisco (California).

Theo gii chc y t thành ph, ca t vong trên xy ra ti ht Lancaster, min Bc Los Angeles bt chp nhng báo cáo trc ó cho rng dch bnh COVID-19 không gây ra hu qu nghiêm trng cho nhng i tng cha n tui thành niên. Gii chc y t a phng cho bit trc khi nhp vin, bnh nhân có sc khe hoàn toàn tt và ã t vong do không kháng c ni virus SARS-CoV-2.

Trc ó, báo báo mi ây ca Trung tâm Kim soát và Phòng nga Dch bnh M (CDC) cho bit tr em thng có biu hin bnh nh hn khi mc COVID-19, và k t ngày 16/3, nc này cha khi nhn ca nhim bnh tr em nào có biu hin bnh nng hay t vong.

Hai trng hp tr em t vong do dch COVID-19 trc ó xy ra Trung Quc. Mt trng hp có tin s bnh v rut, trng hp còn li cha xác nh.

Theo thng kê ca i hc Johns Hopkins, Los Angeles  ã ghi nhn 662 ca mc COVID-19, trong ó có 11 ca t vong./.

Theo TTXVN

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha