Ngy u tm dng hot ng nh hng, cafe, spa, gym... Hi Phng: Hu ht u ca ng, then ci

13:22 28/03/2020

ch ng phng dch Covid -19, chiu 27-3, Ch tch UBND thnh ph Nguyn Vn Tng k vn bn yu cu dng ngay hot ng ca tt c cc c s, im kinh doanh dch v, c bit l cc c s, im kinh doanh dch v: casino, c s lm p, nha khoa, phu thut thm m, ct tc, gi u, lm mng, th dc thm m, th dc th hnh (gym), vt l tr liu, qun bar, game, nh hng kinh doanh n ung, qun bia hi, c ph, nc gii kht, v trng, karaoke, xng hi, mt xa, internet, sn golf, rp chiu phim, cc khu vui chi gii tr, cc im di tch lch s, danh lam thng cnh n ht ngy 15-4, tr hng thit yu nhm hn ch vic t tp ng ngi, chn ng nguy c ly lan ca dch bnh COVID-19.

Các cp chính quyn khuyn cáo ngi dân nhà phòng dch COVID-19, ng ph Hi Phòng càng vng hn trong ngày cui tun

Theo ghi nhn ca phóng viên An ninh Hi Phòng, t 8h n 9h sáng nay (28-3)hu ht các quán n sáng, cà phê ti khu vc trung tâm thành ph ã óng ca tm thi t trc ó. Các tm bng thông báo óng ca c dán lên và cng cha có thông báo chính thc v thi gian hot ng tr li.

H thng The Coffee House khu trung tâm thành ph tuân th lnh tm dng hot ng

H thng The Coffee House là a im c thu hút s la chn ca gii tr. Trong nhng ngày cao im phòng chng dch này, các ca hàng The Coffee House ti ngã t in Biên Ph - Hoàng Vn Th, ngã t Cu t - Lng Khánh Thin, ngã t Cu t - Nguyn c Cnh u óng ca, tm dng hot ng. 

 

Hu ht các quán cà phê ln khu vc trung tâm u óng ca phòng dch

Nhng tuyn ph: inh Tiên Hoàng, in Biên Ph, Hoàng Vn Th, Cu t, Lch Tray... có nhiu quán cà phê ln, tp trung ông khách, nay cng óng ca gn ht, không còn tình trng u xe cht kín trc ca quán nh ngày thng.

Highland coffee in Biên Ph ã thu dn khu vc ngi cà phê ngm ph ngoài tri

H thng Highland coffee thu hút ông o khách, nay cng thu hp không gian kinh doanh. Ti c s trên ng in Biên Ph quán vn có khách n ngi. Tuy nhiên, khu vc ngoài tri ã c thu dn bàn gh, ch còn li vài bàn trong phòng. 

Quán 1986 vn còn khách n bt chp dch Covid-19, nhiu xe trên va hè

Trong sáng 28-3, mt s quán vn tip tc m ca ón khách bt chp lnh tm dng hot ng ca UBDN thành ph. 

Nhiu khách n n ti quán m vn thn Chu Châu

Quán m vn thn Chu Châu (ng inh Tiên Hoàng) sau nhiu ngày óng ca bng dng m ca bán hàng úng vào ngày có lnh tm dng hot ng. 

Các quán cà phê k bên nhà hát ln ã tm dng kinh doanh

Ph cà phê inh Tiên Hoàng, k bên Nhà hát ln, ã óng ca gn ht. Nhng quán còn li ang có khách ngi trong quán, ã c lc lng Công an qun, phng trc tip vào nhc nh, yêu cu thc hin lnh tm dng hot ng.

Quán bún ngan trên ng Phan Bi Châu không còn phc v n sáng

Ti “ph bún ngan, trà cúc” Phan Bi Châu, không mt quán nào còn m ca.

Ph trà cúc gi không còn quán nào m ca

Các quán trà cúc ni ting, nh: trà cúc Vàng, trà cúc Lan, trà cúc - quy linh cao… u ã “ca óng, then cài”.

Nhà hàng sushi Nht Bn Hoa Cúc Vàng (ng in Biên Ph) cng tha vng khách, tm óng ca ngày có dch. 

Quán Pizza Hut trên ng Tô Hiu ch còn các xe ship hàng n tn nhà ngi mua.

Quán the Pizza phía i din vn m ca ón khách bt chp lnh cm

Tuy vn m ca hot ng, nhng ti nhng quán này, lng khách rt tha vng.

Các spa ln khu vc trung tâm thành ph, trc ông khách bao nhiêu, thì nay ã óng ca tm dng kinh doanh theo lnh ca UBND thành ph.

Mt spa ông khách trên ng Thiên Lôi cng ã tm dng dch v

Ti Cung Vn hóa hu ngh Vit Tip, các câu lc b th dc thm m u ã tm dng hot ng. Phòng tp Aerobic dance Hin Nguyn tm dng hot ng nhiu ngày nay . Ch phòng tp này cho hay, phòng chng dch COVID-19, phòng tp ã nhiu ln giãn lch ngh và s ch m ca tr li khi có lnh ca UBND thành ph.

Câu lc b k bên cng ã óng ca, tm dng hot ng, cha xác nh ngày m ca tr li.

Phòng gym 123 ti lô 3 ng Lê Hng Phong cng "ca óng then cài" vào nhng ngày này.

Trc ca Parkson không còn cht kín ô tô nh ngày thng

Trên tuyn ng Lê Hng Phong ã bt i cnh tp np ca nhng ngày cha có dch. Các trung tâm mua sm cao cp, nh Parkson tha vng hn. 

im bán hàng bình n giá ca Hi ng

Lng ln khách hàng v các trung tâm mua sm nh: Big C, Hi ng (Cát Bi Plaza),  hàng thit yu, nh: cá, tht, go...

Ti khu vc Cát Bi Plaza, Trung tâm tic ci, nhà hàng Hi ng ang bán hàng bình n giá, thu hút ông o lng khách n mua v d phòng nhng ngày nhà phòng dch COVID-19.

Cng trên ng Lê Hng Phong, hàng lot nhà hàng c sn cng óng ca, tm ngng kinh doanh trong thi gian dch COVID-19 ang din bin phc tp.

Quán ch ng Kin Thy Rm c s 2 vn khóa cht ca nhiu ngày này, và cha có thông báo c th v thi gian m ca tr li.

Mt s quán nng Hàn Quc ni ting trên tuyn ng này, nh: Gogi, Bulgogi... cng tm óng ca, không còn cnh khách ra vào nhn nhp nh trc ó.

Không khí ìu hiu ti nhà hàng Hàn quc trên ng Lê Hng Phong

Bài, nh: HI HU

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha