Ngi n b r b con nh, trn truy n 14 nm

10:30 10/04/2020

Sau khi ng bn ln lt phi tra tay vo cng s 8 v phm lin cc ti Mua bn tri php cht ma ty v T chc s dng tri php cht ma ty vo nm 2002, Nguyn Th Hng, sinh 1968, thn i ng, x i Bn, huyn An Dng, v cng hong lon, tnh k thot khi s truy lng ca lc lng cng an. Ngi n b ti li y ang tm b mc 3 a con th di cho m chng chm sc ri trn bit tm vo TP H Ch Minh. 14 nm sau, th sa li php lut v lnh 14 nm t do phm lin 2 ti Mua bn tri php cht ma ty v T chc s dng tri php cht ma ty.

Sinh ra vào ln lên vùng quê nghèo thuc xã i Bn, huyn An Dng. Do hoàn cnh gia ình khó khn nên Hng b hc t rt sm ph giúp cha m vic ng áng. Nm 18 tui, Hng lp gia ình vi ngi àn ông tên H, Kinh Môn, Hi Dng ri sinh lin 2 a con. Do cuc sng ni quê chng khó khn, vt v mà chng n nên Hng quyt nh a chng và các con v i Bn làm thuê kim k sinh nhai.

Do ham chi ua òi nên chng ca Hng sm nhúng chàm, tham gia trong ng dây trm cp xe máy và phi linh 15 nm tù v ti “Trm cp tài sn”. Nm 1998, chng Hng vào tri giam khi th ang mang thai con th 3 c 5 tháng. Cuc sng vng ngi chng tr ct, mt nách 2 a con nh li bng mang d cha nên Hng lao ng vt v cng chng n…

Ri mt ngày, Hng nhn c in thoi do ngi bn thân ca chng là Nguyn Doãn Minh, sinh 1965, Kinh Môn, Hi Dng. Qua câu chuyn trên in thoi, ri nhng ln n thm nhà, ang trong lúc cô n và bun chán chuyn gia ình, Hng ã ngã vào vòng tay ca Minh lúc nào không bit.

Mc cho ngi thân và hàng xóm láng ging bàn tán v mi quan h bt chính này, Hng và Minh sng vi nhau nh v chng. Mt thi gian ngn, Hng nhn ra Minh là con nghin ma túy và có mi quan h rng vi nhiu i tng nghin trong vùng. có tin tha mãn cn “vã” ma túy, Minh ã kéo Hng vào ng dây bán l ma túy t ni thành Hi Phòng i Cát Bà bán con các con nghin kim li.

Th ri, cái gì n ã n. Vào lúc 13h ngày 25-3-2002, Nguyn Thanh Bình, sinh 1970, cùng vi Nguyn Vn Vc, sinh 1959, cùng xã Phm Mnh, huyn Kinh Môn, Hi Dng, r nhau mang xe máy ra th trn Cát Bà làm xe ôm. Khi n ni thành Hi Phòng, do mun không i c Cát Bà, Bình bit bn là Nguyn Doãn Minh ang nhà Hng nên bo Vc vào nhà Hng ngh nh. 

Cùng cnh nghin ngp li thiu tin n tiêu nên Minh và Bình bàn nhau cm xe máy ca Bình ly tin mua ma túy mang ra Cát Bà bán kim li. Sau ó, Minh và Bình nh Hng i cm xe và mua heroin. Hng mang chic xe máy i cm c 2 triu ng. Trong ó, Hng ly 1,6 triu ng, mò ra khu vc ng tàu Mê Linh, qun Lê Chân mua 1 cc ma túy. V nhà, Hng cùng Bình chia s ½ s ma túy trên c 100 gói nh, s còn li Hng ct trong t ca gia ình…

Sau khi mua c ma túy, Hng gi 3 a con nh cho gia ình nhà chng chm sóc ri cùng ngi tình và Bình, Vc mang ra Cát Bà thuê nhà tr và t chc s dng trái phép cht ma túy, ng thi bán l ma túy cho các con nghin kim li. Lúc 8h ngày 27-3-2002, Hng a cho Bình 20 gói ma túy i bán, vi giá 20.000 ng/gói. Bán xong hàng, Bình tip tc c Minh a cho 10 gói ma túy Bình bán.

Khi Bình bán 4 gói ma túy cho i tng tên Cng thì b Công an huyn Cát Hi bt qu tang, thu gi 4 gói cht bt màu trng có trng lng 0,05g, qua giám nh có thành phn heroin.

Tin hành khám xét khu nhà tr ca Bình, Hng, Minh ti th trn Cát Bà, c quan iu tra thu c 66 gói cht bt màu trng, trng lng 3,12g có thành phn heroin. CAH Cát Hi ã khi t v án, khi t các b can trong v án v ti “Mua bán trái phép cht ma túy”. Các i tng Minh, Bình và Vc ln lt b công an bt gi và ã phi lnh án.

Thy ng bn b bt, Hng hong s không dám quay li nhà tr mà b v quê nhà. Vài ngày sau thy tình hình im ng, Hng mò ra ng làm c lúa thì c ngi hàng xóm báo tin công an ang n nhà. Hng hong s không dám i mt vi ti li mà mình ã gây ra nên vi chy li báo cho ngi hàng xóm nhn giúp m chng nuôi các con. Lúc ó, trong túi ca Hng còn 200 nghìn ng, mua vé xe khách b trn vào TP H Chí Minh.

Phm nhân Nguyn Th Hng (nh H.H)

Sng ni t khách quê ngi, Hng xin ra bát thuê ti mt quán n kim sng. Thy không an toàn nên Hng xin làm phu h và sng ti khu lán ca các công trình xây dng. T ngày th b trn, các con ca Hng ã thiu ngi cha, nay li vng i s chm sóc, thng yêu ca ngi m nên chúng phi b hc gia chng. Sng cùng bà ni lng ã còng tóc bc, 3 a con nh ca th phi dt nhau i làm thuê kim sng…

Ngh v các con, nhng ngi àn bà y không ngh lc i mt vi s trng pht ca pháp lut nên tip tc trn truy nã. Ng tng v án nm nào ã b quên lãng, lúc 11h ngày 8-11-2016, Hng làm thuê ti công trình xây dng phng Tân To, qun Bình Tân, TP H Chí Minh thì lc lng công an gi lên tr s làm vic. Sau ó, Hng b di lý v Hi Phòng phc hi iu tra v án nm xa.

Gi ây, sng cnh cm tù áo s, vi bn án 14 nm tù, Nguyn Th Hng vô cùng day dt. Nu nh ngày y không sa chân vào ma túy thì gia ình không phi chu cnh ly tán, con cái b v phi b hc gia chng. Nu nh ngày ó, Hng ra u thú thì s c hng nhiu tình tit gim nh và gi ây ã ht thi gian thi hành án ti tri giam…

Quãng thi gian Hng b trn, khi v li quê hng, hai con gái ã xây dng gia ình. Do m con xa cách quá lâu nên Hng không nhn ra c 3 a con mà th ã dt rut ra và ã r b chúng khi còn quá nh. Khi gp các con, Hng mi bit tin ngi chng c ã c mãn hn tù v quê lp gia ình mi…

Mc dù cuc sng ca các con vn còn thiu thn trm b, nhng chúng vn thay nhau vào thm gp, gi tin lu ký vào tri giam ng viên m gng ci to tt, hy vng có mt ngày không xa s c gim án v oàn t gia ình. Ngh v các con, Hng ch bit nh lòng mình phi chp hành tt các ni quy, quy ch ca tri giam, sm c hoàn lng làm li cuc i…

Hng Hi

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Ngi n b t y mnh vo ca t

Ngi n b t y mnh vo ca t

11:01 19/05/2020

R t v gieo rc t thn trng

R t v gieo rc t thn trng

21:48 08/04/2020