Ngi dn Hi Phng n k ngh l 30/4 v 1/5 trong khng kh bnh yn

11:08 01/05/2020

Dp ngh l 30/4-1/5 hng nm lun l thi im m u cho ma du lch h ca Hi Phng vi hng lot s kin vn ha, du lch hp dn c t chc nh L hi lng c Ct B, L hi Hoa phng ...thu ht hng nghn lt du khch n tham quan, du lch.
Ph Trn Hng o, qun Hng Bàng tha tht ngi qua li trong sáng ngày 1-5

Tuy nhiên, nm nay, do nh hng ca dch Covid-19, các hot ng ón khách du lch u tm dng, ngi dân thành ph ón k ngh l trong không khí yên tnh, tha tht khách du lch, khác hn s tp np, nhn nhp nh mi nm.

Theo ghi nhn vào sáng 1-5, mc dù k ngh l nm nay kéo dài 4 ngày, nhng a s ngi dân có xu hng ngh l ti nhà, thay vì nhng chuyn du lch xa nh mi nm. Anh Lê Quang Thành, Hng Bàng chia s: "Hàng chc nm nay, tôi cha bao gi thy thành ph vng nh th này vào nhng ngày ngh l, mi nm tm chiu là tc ng ri".

Trên các tuyn ng ni thành Hi Phòng, mt ngi và phng tin gia  tng hn nhng ngày trc nhng không xut hin tình trng ùn tc giao thông.
Tuyn ng Lch Tray sáng 1-5 vng v hn rt nhiu so vi nhng ngày trc k ngh l

Ti các ch dân sinh nh ch Ga, ch Lng Vn Can, ch Con… vào u bui sáng và cui gi chiu, ngi dân n các ch mua thc phm ông úc hn hn, hàng hóa di dào, phong phú nhiu chng loi. Tuy nhiên theo tìm hiu không có tình trng st hàng hay tng giá t bin.

Ti các ch dân sinh hàng hóa di dào, phong phú

Mc dù vy, ti các quán n sáng, hay các quán cà phê, mt b phn ngi dân vn còn có tâm lý ch quan, khi không eo khu trang, t tp ông ngi ngi quá gn nhau ni công cng. Lc lng công an a phng phi thng xuyên, liên tc tun tra nhc nh nhm tuyên truyn hng dn n ngi dân và các h kinh doanh thc hin nghiêm các bin pháp phòng chng dch bnh.

Các quán n sáng lúc nào cng tp np ngi ra vào n ung. Tuy nhiên, do lng ngi vào quán ông nên vic thc hin giãn cách khó kim soát
Tình trng tng t cng xy ra ph bin các quán cà phê

Mc dù n thi im này, nc ta ã kim soát rt tt tình hình dch Covid-19, c bit, ti Hi Phòng cha ghi nhn ca dng tính vi Covid 19.

Tuy nhiên, din bin dch bnh trên th gii vn rt phc tp,  tim n nhng yu t khó lng, dch Covid 19 vn cha có vc xin và thuc c tr. Rõ ràng, khi mà nguy c vn hin hu thì mi ngi dân phi nâng cao nhn thc, không th ch quan, l là trong phòng chng dch, thc hin úng theo Ch th 19 ca Chính ph.

 Thái Bình

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha