Nhc s Quc Phng: Cm xc ong y v hnh tng chin s cng an

15:53 19/03/2020

Hi Phng by gi, c l nhc s Quc Phng l ngi sng tc nhiu ca khc nht v lc lng Cng an nhn dn. Thm thu, rung ng v y cm xc, l nhng g m nhc ca anh mang n cho ngi nghe qua cc ca khc ca ngi nhng chin s Cng an anh dng, kin cng, thm lng chin u, hi sinh, mang li bnh yn cho mi np nh, xm ph

Nhc s Quc Phòng

ã ngh công tác theo ch , nhng hn 5 nm tr li ây Thng tá-nhc s Phm Vn Phòng (bút danh Quc Phòng)-Nguyên i trng i tuyên truyn Phòng Công tác Chính tr-CATP c bit n là nhc s t Cng có nhiu sáng tác hay v lc lng Công an. Nhng giai iu ca t tht p anh vit khi ct lên ã làm rung ng, thn thc trái tim bao ngi nghe, th hin s hy sinh quên mình ca ngi chin s gi cho bình yên ca T quc và s trân trng, bit n ca nhân dân i vi h.

Tôi có may mn gp nhc s Quc Phòng vào mt ngày u xuân, c nghe anh k v nhng ln thâm nhp thc t vit ca khúc cho ngành, t nhng chuyn i theo ngi lính trinh sát trên khp mnh t Hi Phòng, Tây Nguyên, vùng cao Tây Bc… ri nhng êm trc cht… Nghe anh say sa k v sáng tác ca mình vi ngành Công an, tôi thy trong ánh mt ca anh m p k nim. Anh bo, duyên c a mình n vi ca khúc này ã c p trong gn 40 nm gn bó vi ngành. Nhng chng ó thôi cha anh vit nên nhng ca t hay và p ngi ca s dng cm ca ngi chin s Công an nhân dân n vy. Mà vit c nhng nt nhc làm rung ng trái tim ca con ngi, anh phi xâm nhp thc t, phi tích cóp vn sng, kinh nghim. Vì th các ca khúc ca anh u vit bng s thu hiu và s s chia sâu sc…

Nhc s Quc Phòng nhn gii Khuyn Khích th loi ca khúc ngh thut vi tác phm “Chiu ma nh anh” ti Gii thng âm nhc nm 2019 ca Hi Nhc s Vit Nam

n nay, trong “kho tàng” âm nhc ca mình, Quc Phòng ã có 20 ca khúc vit v lc lng công an vi: “Yêu anh trinh sát Tây Nguyên”,  “Công an Tây Nguyên làm theo li Bác”, “Cht êm”… ây cng là các ca khúc anh ot gii Ba ti các Liên hoan âm nhc do B Công an t chc.

Anh chia s: Sau nhiu nm công tác ti ngành công an, theo hc thanh nhc, hc ghi ta, sáng tác ca Trng Vn hóa ngh thut Hi Phòng, Trng i hc Vn hóa, ri theo hc c chuyên ngành báo, nm 2007 anh ngh hu. Nhng n nm 2014, anh mi thc s chuyên tâm cho vic sáng tác âm nhc. Hn 5 nm, 20 ca khúc v lc lng CAND có l cha phi là nhiu i vi nhc s, vì th khi nào ngành Công an còn cn, anh vn tip tc cng hin có nhng bài hát hay v ngi chin s CAND.

Dành tâm huyt cho nhng tác phm vit v các chin s công an, nhc s Quc Phòng còn vit nhiu v mng tài tình cm vi quê hng, t nc, tình yêu ôi la. Các tác phm ca anh u c các nhà chuyên môn ánh giá cao. c bit, nhng nm gn ây, nhc s Quc Phòng liên tc t c nhng gii thng ca Trung ng, thành ph. Trong ó phi k n gii B Liên hoan âm nhc khu vc min Trung-Tây Nguyên do Hi Nhc s Vit Nam t chc nm 2017 vi tác phm “Ph bin mùa hè”. ây cng là ca khúc c Hi Âm nhc ánh giá cao khi tuyn chn tuyn tp ca khúc sáng tác nhân k nim 62 nm Ngày gii phóng Hi Phòng. Ngoài ra trong nm 2018, anh còn có các tác phm: “4.0-4.0” gii khuyn khích cuc thi sáng tác ca khúc v cuc cách mng công nghip ln th 4 do ài Ting nói Vit Nam t chc; “Công oàn sáng to tng lai” ot gii Ba cuc thi do Liên oàn Lao ng thành ph trao thng... Mi ây nht Nhc s Quc Phòng va ot gii Khuyn khích th loi ca khúc ngh thut vi tác phm “Chiu ma nh anh” ti Gii thng âm nhc nm 2019 ca Hi Nhc s Vit Nam. Ni dung tác phm nói v ni nh nhung ngi yêu c vi nhng tic nui v mt thi vng di. Không ch ni dung ca khúc gieo nhiu cm xúc trong tâm hn ngi nghe, tác phm còn c trao gii bi hình thc th hin c áo khi nhc s la chn th loi romance - kt hp gia nhc tình ca có phn m piano.

T các ca khúc ot gii này, nm 2015, anh c kt np vào Hi Nhc s Vit Nam; c B Công an, Ch tch UBND thành ph tng Bng khen. Và iu hnh phúc nht vi “nhc s tr” tui thanh xuân ã i qua này là âm nhc ca anh ã n và “neo li” trong lòng ngi nghe vi nhng xúc cm p.

 Xuân H

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha