NHN LI HNH TRNH 6.000 KM CHY TH XUYN VIT CA XE VINFAST

15:07 10/06/2019

Vt qua 6.000 km chy th xuyn Vit trong 15 ngy, hai chic xe VinFast Lux khng ch thu ht s ch nh ngoi hnh n tng, m cn th hin kh nng vn hnh bn b trn mi a hnh, trong nhng iu kin thi tit khc nghit ti Vit Nam.

Xut phát t nhà máy VinFast ti Hi Phòng, hai chic xe VinFast Lux A2.0 và VinFast Lux SA2.0 c iu khin bi các chuyên gia n t Magna - n v kim th xe hàng u th gii - và các chuyên gia n t VinFast. Cuc chy th nghim có mc ích chính là kim tra và tinh chnh h thng iu hoà không khí (HVAC), bn cng nh các tính nng ca xe trong nhiu iu kin vn hành khác nhau.

Ngay trong ngày chy th u tiên, hai chic xe ã c vn hành lúc tri ti trên ng cao tc. iu kin ánh sáng kém khin cp èn pha LED mang thng hiu Hella c dp “tr tài”. Kh nng chiu sáng ca cp èn pha c các chuyên gia ánh giá là tt hn k vng. Di LED u và uôi xe cng vô cùng ni bt, to nét riêng cho vic nhn din thng hiu VinFast.

Trên chng ng t Thanh Hóa n Hà Tnh, nhng cn ma rào mùa h không th “làm khó” hai mu xe c sn xut ti Vit Nam. iu kin ng trn trt cng giúp b phanh Brembo phát huy ti a hiu qu.

Mnh t Qung Bình ón b ôi xe VinFast bng cái nng nóng khc nghit ca min Trung cng thêm vi làn gió bin mang hi mn ca mui. Các chuyên gia ã tt máy, phi nng chic xe ngoài tri Qung Bình sut 2 ting, ch nhit trong xe lên cao ti 68 C mi bc vào. ây là lúc h thng iu hòa không khí ã c nhit i hóa ca dòng xe Lux th hin tính u vit khi ch sau khong 10 phút bt iu hòa, không khí trong xe tr li bình thng.

T Qung Bình vào Hi An, ng c c tinh chnh t BMW ca VinFast ln u c th sc trên cung ng èo dc. “ng c 4 máy ca VinFast nh gn hn và lùi vào trong rt nhiu so vi loi 6 máy, khin chic xe linh hot hn, phn hi nhanh vi các thao tác ca ngi lái”, các chuyên gia lái th cho bit.

Nhng cn cát trng ngút tm mt Mi Né cng không th cn bc hai chic Lux dù nhit ngoài tri ây luôn ngng trên 40 C. Theo các chuyên gia, vi iu kin khc nghit nh vy, nu hot ng liên tc, xe có th b sôi nc, thi giong mt máy, nhng chic VinFast Lux SA2.0 vn n máy và chy th nghim c ngày mà không gp phi bt c vn gì.

Sau khi ti Thành ph H Chí Minh và ngc ra Hà Ni, hai mu xe VinFast bt u chinh phc a hình “khó nhn” nht Vit Nam là các tnh Tây Bc. Tng hp các loi thi tit khc nghit nh sng mù, ma phùn trên ng èo dc, trn trt ã xut hin ngay khi xe di chuyn lên Hà Giang và ng Vn. Hai mu xe ca VinFast nh nhng chin binh bn b bt chp thi tit, a hình him tr.

Dù i mt vi nhng on ng y á si cha hoàn thin Cao Bng, nhng khúc cua tay áo vi mt bên là b vc trên cung ng a u t quc (Lng Cú - Hà Giang), hay nhng on ng t y trâu, voi…, VinFast Lux SA2.0 vn d dàng vt qua.

Kt thúc hành trình kéo dài 15 ngày, vi tng quãng ng hn 6.000 km, nhng chic VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 ã tri qua y các iu kin vn hành và thi tit ti Vit Nam. Các chuyên gia kim th ánh giá c 2 mu xe Lux ca VinFast u cho kh nng vn hành tt trên ng hn hp, vòng tua máy thng xuyên duy trì mc thp, rt phù hp vi thói quen và iu kin thc t ti Vit Nam.

H thng lái thy lc cho cm giác lái trung thc, h thng treo khí nén ca c hai xe có kh nng x lý b mt ng tt - êm nhng vng, ôm cua không b vn xe và bng bnh. H thng phanh hot ng hiu qu vi cm giác phanh n nhanh nhng rt êm. Máy và hp s kt hp vi nhau rt hp lý, phn hi nhanh vi nhng thao tác thay i t ngt ca ngi lái.

Mt yu t cng c các chuyên gia ánh giá cao là mc tiêu th nhiên liu ca xe trong sut hành trình rt n tng. Hin ti, hai mu xe VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 vn ang tip tc c kim th các chc nng c trong nc ln quc t. Vi nhng kt qu tt thu nhn c, d kin hai mu xe này s c bàn giao n tay khách hàng sm hn so vi k hoch.

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha