Nut khng tri container ht hnh nhn

13:43 03/04/2020

Khong 4h ngy 8-1-2017, t tun tra ca B i Bin phng Hi Phng v Bo v cng Nam Hi, nh V ang lm nhim v tun tra bo m ANTT trong khu vc cng pht hin ti khu bi container c mt s i tng ang dm di th thm to nh. Lp tc, t cng tc li gn nhm tin hnh kim tra. Nhc thy bng lc lng chc nng nhm i tng vi v b chy; ng thi ngi ngi trn mt chic xe t ko r moc cng iu khin phng tin nhanh chng ri khi khu vc.

Tin hành kim tra ti khu vc trên, t tun tra thy mt container dãy BA cha ht hnh nhân b m, s hàng bên trong có du hiu ã b ánh cp.

Truy theo hng các i tng và chic ô tô va chy trn, lc lng tun tra thu gi 6 bao ht hnh nhân cùng loi vi s bao hnh nhân trong container trên, tng trng lng 135kg, tr giá khong 61 triu ng b vt xung mng thoát nc gn ó, 1 vam m container t ch và 1 túyp st dài 50cm do các i tng vt phi tang gm dãy container AF.

Xác nh nhóm ngi trên chính là các i tng va gây ra v trm cp ti ây, t công tác nhanh chóng báo v Phòng Cnh sát Hình s - CATP phi hp iu tra truy xét. Tip nhn thông tin, i 2 - Phòng Cnh sát Hình s ã khn trng xung hin trng, phi hp vi lc lng bo v Cng tin hành truy tìm các i tng.

Tin hành kim tra toàn b s xe kéo container ra vào cng êm 7 rng mng 8-1-2017, các trinh sát n v phát hin trong s nhng phng tin ra vào cng Nam Hi thì chic xe BKS: 15C-092.60, kéo r moóc 15R-037.16, có nhiu im trùng khp, ging chic xe ã b chy ti hin trng v trm. Danh tính ngi iu khin chic  xe nhanh chóng c tìm ra. ó là V ình Gii, sinh 1984, trú ti xã Kim Xuyên, huyn Kim Thành, tnh Hi Dng.

Song khi lc lng chc nng tìm n nhng ni Gii hay xut hin song không thy bóng dáng âu c. nhanh chóng tìm ra ni Gii ang trn, các trinh sát Phòng Hình s ã ln theo tng mi quan h ca i tng. Bên cnh ó, thông qua ngi thân, t công tác còn vn ng V ình Gii nên sm ra u thú.

Trc s truy lùng ráo rit i tng v trm cp và s vn ng ca lc lng công an, ngày 13-1-2017, V ình Gii cùng Bùi Vn Cng, sinh 1985, trú ti xã Hoành Sn, huyn Kinh Môn, cùng tnh Hi Dng ã n c quan iu tra xin u thú.

Ti C quan Công an, hai i tng khai nhn: ang thiu tin nên khi bit ti 7-1-2017, Gii có lnh n cng Nam Hi ình V ly các container ch hàng, Cng ã bàn vi bn tha c này trm cp hàng hóa trong các container trong cng.

Nhn c cái gt u ca Gii, lp tc Cng chun b 1 vam t ch, 1 túyp st ri i xe máy n cây xng Phú Thái, Kim Thành, Hi Dng gi xe và ón xe khách v bn Lc Long, TP. Hi Phòng. 22h cùng ngày, Cng i xe ôm n cng Nam Hi, ng ch Gii. n 23h, Gii gi in bo Cng vào cng trc thì Cng i nh 1 xe ô tô ch container vào trong cng.

Sau khi tìm c 1 container dãy BA, có tai m ca va vi chic vam t ch nên Cng ã dùng vam và túyp st b tai container m cánh ca và phát hin bên trong có cha ht hnh nhân mi gi in báo cho Gii.

Khong 30 phút sau, Gii a xe n ri cùng vi Cng ly c 6 bao hnh nhân a lên xe thì phát hin lc lng tun tra nên ã b chy, vt s hàng xung mng thoát nc hòng phi tang. Cn c vào tài liu, chng c iu tra, Phòng Cnh sát Hình s ã khi t v án, khi t b can i vi Bùi Vn Cng và V ình Gii.

TRNG CÁT  

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Ngi n b t y mnh vo ca t

Ngi n b t y mnh vo ca t

11:01 19/05/2020

R t v gieo rc t thn trng

R t v gieo rc t thn trng

21:48 08/04/2020