• CATP lng nghe kin nhn dn ti x ng Thi (An Dng)

  CATP lng nghe kin nhn dn ti x ng Thi (An Dng)22:32 22/11/2019

  Chiu 21-11, ti huyn An Dng on kim tra ca CATP do i t Nguyn Quc Hng- Ph Gim c CATP lm trng on cng i din lnh o cc n v thuc CATP tin hnh kim tra cng tc nm 2019 ti CAH An Dng v lng nghe kin nhn ti x ng Thi, huyn An Dng. Cng d c ng ch Nguyn Trng Sn- Ph B th Huyn y An Dng.

  Xem thm

 • Cng an qun L Chn: Gii quyt kp thi phc tp v ANTT ngay ti c s

  Cng an qun L Chn: Gii quyt kp thi phc tp v ANTT ngay ti c s 18:19 02/04/2020

  Qy I/2020, Cng an qun L Chn phi hp cht ch vi cc ban ngnh, on th, lc lng v trang m bo gii quyt kp thi, hiu qu nhng vn ny sinh, phc tp v ANTT ngay ti c s.

  Xem thm

 • Phng PC06 - CATP: Tip nhn tng s yu cu tra cu 8.002 trng hp

  Phng PC06 - CATP: Tip nhn tng s yu cu tra cu 8.002 trng hp01:45 02/04/2020

  Qu I/2020, Phng PC06 - CATP tp trung y mnh vic thc hin c hiu qu vic vn hnh, khai thc Trung tm d liu dn c thnh ph Hi Phng. ng y, lnh o n v ch o t chc qun l, vn hnh tt h thng Trung tm d liu dn c CATP m bo an ton, thng sut phc v tt cc yu cu cng tc ca ngnh.

  Xem thm

 • Cng an qun Kin An: Kp thi gii quyt th tc cho 106 ngi dn

  Cng an qun Kin An: Kp thi gii quyt th tc cho 106 ngi dn23:19 31/03/2020

  Qu I/2020, Cng an qun Kin An tip tc thc hin hiu qu cng trnh Nu cao tinh thn trch nhim Cng an phng - Ch ng gii quyt mi vn pht sinh v ANTT ngay t c s.

  Xem thm

 • Khi Cng an qun: Lp bin bn x l 85 c s vi phm

  Khi Cng an qun: Lp bin bn x l 85 c s vi phm10:47 26/03/2020

  Qu I/2020, lnh o Cng an 7 qun tp trung ch o lc lng Cnh st khu vc thc hin nghim cc mt cng tc nghip v c bn trong qun l lu tr, tm tr, tm vng; thng xuyn kim tra h khu, nhn khu, hng dn ngi dn lm th tc ng k tm tr, khai bo v tuyn truyn, vn ng nhn dn thc hin nghim quy nh v ng k, qun l c tr.

  Xem thm

 • on c s Phng Cnh st C ng C CATP: Huy ng hn 12.581 lt CBV tun tra v trang, kim tra hnh chnh

  on c s Phng Cnh st C ng C CATP: Huy ng hn 12.581 lt CBV tun tra v trang, kim tra hnh chnh 14:39 24/03/2020

  Thi gian qua, cng vi vic lm tt cng tc gio dc chnh tr t tng, tuyn truyn, vn ng cn b, VTN ra sc hc tp, rn luyn, tu dng o c, xng ng l i tin phong tin cy ca ng, Ban Chp hnh on C s phng Cnh st C ng (PK02) C CATP tng cng vn ng on vin trong cc Chi on, Lin chi on trc thuc chp hnh tt iu lnh CAND, nng cao tinh thn, trch nhim trong cng vic, thc hin tt cc cuc vn ng: CAND V nc qun thn, v dn phc v, Vn ha, k cng, trch nhim...

  Xem thm

 • Phng Cnh st Hnh s bm st cc a bn trng im

  Phng Cnh st Hnh s bm st cc a bn trng im10:22 23/03/2020

  Thi gian qua, Phng Cnh st Hnh s - CATP y mnh thc vic hng ti c s, a bn trng im, lm tt cng tc nghip v c bn, tng cng cng tc trinh st, xc lp chuyn n, tp trung lc lng phi hp Cng an a phng iu tra lm r ngay cc v n trng im xy ra ti a bn.

  Xem thm

 • Khi Cnh st nhn dn: Nu cao trch nhim vi cng vic

  Khi Cnh st nhn dn: Nu cao trch nhim vi cng vic14:57 17/03/2020

  Qy I/2020, khi Cnh st nhn dn tip tc duy tr v thc hin c hiu qu Ch th s 05-CT/TW ca B Chnh tr v y mnh hc tp v lm theo t tng, o c, phong cch H Ch Minh gn vi i mi, nng cao cht lng phong tro CAND hc tp, thc hin 6 iu Bc H dy trong tnh hnh mi, Cuc vn ng Xy dng phong cch ngi CAND bn lnh, nhn vn, v nhn dn phc v.

  Xem thm

 • Kp thi xut tr cp kh khn cho cn b chin s

  Kp thi xut tr cp kh khn cho cn b chin s 17:17 16/03/2020

  Qu I/2020, Phng T chc cn b - CATP thc hin kp thi, chu o, tuyt i khng xy ra sai st trong cng tc chnh sch cho cn b, chin s.

  Xem thm

 • Vn phng CST - CATP: Gii quyt 28 n th cc loi

  Vn phng CST - CATP: Gii quyt 28 n th cc loi16:14 14/03/2020

  Qu I/2020, Phng PC01 - CATP tng bc nng cao cht lng iu tra x l v n, xc minh gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t.

  Xem thm

 • Cng an qun Hi An: Chn ng ti phm trm cp, cp git ti sn

  Cng an qun Hi An: Chn ng ti phm trm cp, cp git ti sn08:12 12/03/2020

  Qu I/2020, Cng an qun Hi An duy tr v nhn rng m hnh Camera an ninh, Bc gc an ninh. Lnh o Cng an qun Hi An ch o cc phng ch ng tng cng tun tra, phi hp cng lc lng qun s phng, on thanh nin, qun chng nhn dn nhm thc hin tt m hnh Bc gc an ninh.

  Xem thm

 • CAP Trn Nguyn Hn (qun L Chn): Tng cng tuyn truyn phng chng dch Covid-19

  CAP Trn Nguyn Hn (qun L Chn): Tng cng tuyn truyn phng chng dch Covid-1916:48 11/03/2020

  Trc din bin phc tp ca dch bnh vim ng h cp do chng mi ca virus Corona (Covid-19) gy ra, CAP Trn Nguyn Hn tng cng cng tc ch o, phi hp vi cc c quan, n v v cc t chc chnh tr a phng trin khai ng b cc gii php phng chng dch bnh trn a bn.

  Xem thm

 • Khi Cng an qun: Tng cng cng tc qun l lu tr, tm tr

  Khi Cng an qun: Tng cng cng tc qun l lu tr, tm tr17:07 10/03/2020

  Khi Cng an qun tp trung ch o lc lng Cnh st khu vc thc hin nghim tc cc mt cng tc nghip v c bn trong qun l lu tr, tm tr, tm vng; thng xuyn kim tra h khu, nhn khu, hng dn ngi lm th tc ng k tm tr, khai bo lu tr, tm vng v tuyn truyn vn ng nhn dn thc hin nghim tc cc quy nh.

  Xem thm

 • Cng an qun Dng Kinh: Khng xy ra tnh hung t xut bt ng

  Cng an qun Dng Kinh: Khng xy ra tnh hung t xut bt ng18:00 06/03/2020

  Qu I/2020, Cng an qun Dng Kinh tip tc duy tr, trin khai thc hin hiu qu cng trnh, phn vic Tng cng tun tra v trang phng chng ti phm cp, cp git, trm cp ti sn trn a bn.

  Xem thm

 • Hi Ph n CATP: Trin khai thc hin bi bn cc m hnh, phn vic

  Hi Ph n CATP: Trin khai thc hin bi bn cc m hnh, phn vic 17:14 05/03/2020

  2 nm qua, Hi Ph n CATP tp trung thc hin hiu qu phong tro thi ua Ph n CAND hc tp v lm theo t tng, o c, phong cch H Ch Minh; ch ng, trch nhim, k cng, sng to v ANTQ; xy dng gia nh hnh phc, bn vng, Nt p ph n Cng an Hi Phng v Cuc vn ng Xy dng phong cch ngi CAND bn lnh, nhn vn, v nhn dn phc v.

  Xem thm

 • Phng Hu cn - CATP: Nng cao cht lng y t d phng

  Phng Hu cn - CATP: Nng cao cht lng y t d phng16:44 04/03/2020

  Trc tnh hnh hnh dch bnh din ra phc tp, kh lng, Phng Hu cn - CATP xc nh vic nng cao cht lng cng tc y t d phng, m bo v sinh mi trng, v sinh an ton thc phm l mt nhim v cp bch.

  Xem thm