PHNG CNH ST HNH S - CATP: Trit ph thnh cng nhm trm cp ti sn

14:41 03/04/2020

Qua cng tc nm tnh hnh, Phng Cnh st Hnh s - CATP c bit: Trong thi gian c thnh ph ang n lc chung tay phng chng dch bnh Covid-19, ti mt s a bn ca Hi Phng lin tc xy ra mt s v trm cp ti sn. Nhm i tng gy n vi phng thc, th on tinh vi, thng chn thi im ngi dn s h ra tay. Mi hot ng ca cc i tng gy bc xc cho ngi dn v nh hng ti tnh hnh ANTT...

Nhm kp thi truy bt các i tng, u tranh làm rõ các v án, ngn chn kp thi tình trng trên, Phòng Cnh sát Hình s ã xác lp chuyên án 104T, giao cho i 3 là lc lng ch công tin hành u tranh.

Nhn nhim v, các trinh sát ã nhanh chóng tin hành rà soát a bàn; phi hp vi các lc lng tuyên truyn, ph bin phng thc th on hot ng trm cp ca i tng, ng thi phát ng phong trào qun chúng t giác ti phm.

Sau thi gian ngn, các trinh sát Phòng Cnh sát Hình s - CATP thy ni lên nhóm i tng, gm: Phm Quc Dng, sinh 1990, HKTT ti s 15A/380 Tô Hiu, phng H Nam, qun Lê Chân; V Tin Trung (tc Công), sinh 1978, trú ti s 19 An Khê, phng Thành Tô, qun Hi An; Ngc Mnh, sinh 1964, trú ti Thôn 3, xã Vnh Tin, huyn Vnh Bo.

i tng Phm Quc Dng

Cn c vào các tài liu thu thp c, ngày 2-4-2020, Ban chuyên án ã bt gi các i tng và thu gi xe máy Honda Air Blade màu en xám, BKS 15B3-444.80; xe mô tô BKS 15AA-0333.83. Ti c quan Công an, bc u các i tng ã khai nhn: Ngày 15-2-2020, sau khi ln l mt s tuyn ph xem ai s h, chúng phát hin ti s nhà 8/9/279 Trn Nguyên Hãn, qun Lê Chân, có chic xe máy Honda Air Blade màu en xám, BKS 15B3-444.80, không có ai trông coi. Phm Quc Dng cùng mt “chin hu” ã ra tay trm cp ri phóng thng v nhà.

Trc ó, ngày 12-3-2020, cng vi th on tng t nh trên, Phm Quc Dng cùng vi V Tin Trung trm cp chic xe mô tô BKS 15AA-0333.83 ti s nhà 37/113/143 Tôn c Thng, phng Trn Nguyên Hãn, qun Lê Chân. Sau khi ly trm thành công, chúng ã bán li cho Ngc Mnh. T li khai ca các i tng, ngày 2-4-2020, Phòng Cnh sát Hình s ã ra quyt nh tm gi 3 i tng tip tc u tranh.

i tng V Tin Trung

Trong quá trình m rng chuyên án u tranh vi nhóm i tng trm cp tài sn, Ban chuyên án ã phát hin i tng Phm Ngc Tú, sinh 1987, trú ti s 4/19/106 Lê Lai, phng Lc Viên, qun Ngô Quyn, có liên quan n v trm cp tài sn xy ra ngày 1-3-2020 ti khu ô th ven sông Lch Tray, phng Vnh Nim, qun Lê Chân.

Ban u khi c “mi” v c quan Công an, Tú vn quanh co, chi ti, song trc nhng tài liu và lp chng c rõ ràng iu tra viên a ra, hn ã phi thú nhn: Ngày 1-3-2020, Tú cùng inh Xuân Thng, sinh 1991, trú ti s 99 An à, phng ng Giang, qun Ngô Quyn và Nguyn Anh Vit, sinh 1994, trú ti t 8, cm 2, phng ông Khê, qun Ngô Quyn, trm cp tài sn gm: 1 xe máy in, 1 b âm ly, u a ti 282 khu ô th ven sông Lch Tray, phng Vnh Nim, qun Lê Chân.

i tng Ngc Mnh

Trc ó, ngày 30-3-2020, Phm Ngc Tú cùng inh Xuân Thng, Nguyn Anh Vit, trm cp 1 xe máy SH BKS 15B2-998.85 ti s 5/33/358 à Nng, phng ông Hi 1, qun Hi An. Ban chuyên án ã tin hành thu gi tang vt, gm: 1 b âm ly, u a, 1 xe máy SH BKS 15B2-998.85.

T li khai ca Phm Ngc Tú, Phòng Cnh sát Hình s ã bt gi inh Xuân Thng, Nguyn Anh Vit. Ti c quan Công an, các i tng ã khai nhn hành vi phm ti.

Ch trong thi gian ngn, vi tinh thn quyt tâm cao, lc lng trinh sát Phòng Cnh sát Hình s ã nhanh chóng u tranh thành công vi nhóm i tng trm cp tài sn, bt và thù hi c tài sn b mt ca nhân dân. Chin công này ca Phòng Cnh sát Hình s ã góp phn giúp nhân dân tin tng vào lc lng CATP, nht là trong thi im toàn dân chung sc, chung lòng cùng các cp chính quyn phòng chng dch.

Mt khác, trong bi cnh tình hình dch bnh ang din bin phc tp, bên cnh vic chp hành tt mi ch trng v phòng chng dch, qun chúng nhân dân cn nâng cao cnh giác vi các loi ti phm, nht là ti phm trm cp, cp git tài sn. Ngi dân không nên l là, mt cnh giác ng thi tích cc tham gia phong trào Toàn dân bo v ANTQ, t giác ti phm, qua ó góp phn xây dng th trn vng chc trong phòng chng dch Covid-19.

TRNG  CÁT

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha