Phng Cnh st PCCC v cu nn, cu h: Phi hp cu ngi b mc kt trong bung li container

17:44 17/03/2020

Khong 5h15 ngy 17-3 xy ra v tai nn giao thng khi xe container BKS: 15R-13138 mt li m vo nh dn ti khu ph 3/2, th trn Vnh Bo, huyn Vnh Bo.

Lc lng cu nn, cu h - CATP  a nn nhân ra ngoài

V tai nn ã làm lái xe b thng và kt bên trong không ra ngoài c. Nhn tin báo, cán b, chin s h ca Phòng Cnh sát PCCC và cu nn, cu h nhanh chóng có mt ti hin trng, phi hp vi Cnh sát giao thông trin khai công tác cu h.

Lc lng Cnh sát PCCC và cu nn, cu h phi hp vi các lc lng  a nn nhân i cp cu

Trong thi gian ngn, các lc lng ã a c ngi b mc kt ra ngoài và khn trng a i cp cu. c bit nn nhân là anh Nguyn Cnh Toàn, sinh 1986, trú ti xã An Hòa, huyn Vnh Bo.

Nguyên nhân v vic ang c c quan chc nng iu tra làm rõ.

MP

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha