Qun Hng Bng ngy u gim gin cch x hi

21:09 23/04/2020

Ngy 23-4, thc hin gim dn gin cch x hi, khi phc kinh t m vn m bo cng tc phng chng dch, hc sinh tr li trng, qun x bt u hot ng ti khu vc trung tm thnh ph, trn a bn qun Hng Bng.

Ch tch UBND qun Hng Bàng Dng ình n ch trì oàn kim tra ti Trng THCS Hng Bàng

Sáng nay, hc sinh khi lp 9 trên a bàn qun Hng Bàng ã tr li trng hc. UBND qun t chc oàn kim tra công tác m bo an toàn cho hc sinh tr li trng trong thi gian phòng chng dch Covid-19.

Hc sinh Trng THCS Hng Bàng xp hàng o thân nhit trc khi vào lp

Ti trng THCS Hng Bàng, chiu nay, 23-4, có 496/503 hc sinh ca lp 11 lp 9 i hc, t t l 98.6%. 100% hc sinh c kim tra thân nhit 2 ln vào u gi khi n trng và trc khi ra v. 100% hc sinh eo khu trang khi n trng và trong sut quá trình hc.

Hc sinh Trng THCS Phan Bi Châu c o thân nhit ngay t cng trng

Ti trng THCS Phan Bi Châu, sáng 23-4, 56/60 hc sinh ca 2 lp 9 ã i hc, 4 em ngh có phép. 100% hc sinh eo khu trang và ra tay xt khun. 100% c o thân nhit, các em nhit u di 37 . Nhà trng ã giãn cách hc sinh bng cách chia mi lp thành 2. Trung bình 15 hc sinh/lp.

Ph ch Tam Bc mt bên m ca bán hàng ông úc

Ti ch Tam Bc, nhiu hàng qun áo, vi vóc ã bt u hot ng tr li.

Mt bên ph ch óng ca im m nhiu ngày nay

Tuy nhiên, nhiu hàng do tha tht khách vn tip tc ca óng then cài, cha bit khi nào m ca tr li.

 Quán Trà cúc ông khách ngay ngày u m ca tr l

Ti ng Phan Bi Châu, các quán trà cúc, n sáng bt u lác ác m ca tr li sau 2 tun tm dng hot ng.

 

Trong khi quán cà phê sách ngay cnh ó có phn tha vng

Mt s quán ã ông khách. Mt s quán dù m ca tr li nhng lng khách vn còn tha tht.

HI HU

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha